Kaupunki tarjoaa ruoan etäopetuksessa oleville

0
Etäopetuksessa oleville koululaisille viedään tarveharkinnan mukaan ruoka kotiin tai annetaan palveluseteleitä.

Uudessakaupungissa halutaan tarjota koululaisille mahdollisuus ruokailuun, vaikka liki kaikki oppilaat saavatkin tällä hetkellä etäopetusta. Lain mukaanhan kouluruokaa tarjotaan vain lähiopetuksessa oleville ja muilla ei ole oikeutta kouluruokaan, mutta valmiuslain asettamat rajoitukset antavat mahdollisuuden toisin toimimiseen.

Torstaina kokoontunut Uudenkaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta teki kouluruoan järjestämiseen liittyviä päätöksiä. Vaihtoehtoja kouluruokailun saamiseen on kaksi. Etäopetuksessa oleville lastensuojelullisen tai muun vahvan tuen tarpeessa oleville perheille toimitetaan kouluruokaa kotiin oppilashuollon, perhekeskuksen ja lastensuojelun henkilöstöjen yhdessä suorittaman tarveharkinnan perusteella.

Jos asiantuntijat toteavat, että perhe ei kuulu lastensuojelullisen tai vahvan tuen tarpeen piiriin, korvataan kouluruoka esi- ja perusopetuksen sekä lukiossa opiskelevan huoltajalle etäopiskelun ajalta palveluseteliä vastaan. Kouluruokakorvaus maksetaan takautuvasti 18. maaliskuuta alkaen ja 13. toukokuuta saakka niille oppilaille, jotka opiskelevat etänä kotona.

Kokonaiskorvaus tuolta ajalta on 70 euroa oppilasta kohden. Kaupunki antaa summan palvelusetelinä perheen itsensä valitsemaan hankintapaikkaan. Kaupunki tukee siis oppilaan kouluruokailua 1,84 eurolla koulupäivää kohden.

Mikäli Valtioneuvosto jatkaa valmiuslain mukaista päätöstä etäopetuksen järjestämisestä lukuvuoden loppuun saakka, valtuutetaan Uudenkaupungin kaupungin opetusjohtaja Arja Kitola pidentämään kouluruokailun tuettua ajanjaksoa Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.