Kolme paikallista yrittäjää sai 100 000 tuen Business Finlandilta

0

Korona aiheutti monille yrityksille tulonmenetyksiä sekä paineita toiminnan muuttamiseen.

Uusikaupunkilaiset yritykset ovat jonkin verran hakeneet tukea ja myös saaneet valtion rahoitusyhtiö Business Finlandilta.

Edellytyksenä rahoituksen saamiselle oli se, että yhtiöt kattavat itse 20 prosenttia kehityshankkeiden kustannuksista. Business Finland myöntää tukea sekä esiselvitys- että kehittämisrahoituksena.

Esiselvitysrahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin on enintään 10 000 euroa.

Kehittämisrahoituksella yrityksen toimenpiteiden tavoitteena on oltava uudet ratkaisut tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin on enintään 100 000 euroa.

Keskiviikkoon mennessä tukea oli myönnetty kymmenelle uusikaupunkilaiselle yritykselle. Metallirakennetoimittaja Seger Oy, tapahtumajärjestäjä South Festivals Oy sekä takkavalmistaja Warma-Uunit saivat kukin kehitysrahaa 100 000 euroa. Bricka ravintolapalvelut Oy eli Gasthaus Pookia pyörittävä yritys sai kehitysrahaa 36 000 euroa.

Lokalahdella maatalouden palveluita tarjoava Noppe Oy, Uudenkaupungin tilitoimisto, mittaus- ja tutkimuslaitteita valmistava DOtron Oy sekä muun muassa Pakkahuoneen ja Golf-ravintolan matkailu- ja ravintolapalveluita tarjoava Kivellä Oy saivat kukin esiselvitystukea 10 000 euroa.

Urheilujärjestö KMS Racing Oy sai 77 600 euroa ja Isokarin risteily- ja hotellipalveluita tarjoava Sektoriloisto Oy 38 800 euroa.

Esiselvitystukea sai myös vehmaalainen valmistavan teollisuuden yritys Kirnuvuori Oy. Myönnetty summa on 9 520 euroa.

Laitilalainen Munax-tukku sai kehittämisrahoitusta 100 000 euroa ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas sai esiselvitysrahoitusta 10 000 euroa.

Myös Laitilan Leipä S. Heinonen Oy sai 100 000 euroa.

Kustavissa Business Finlandin esiselvitystukea sai kaksi yritystä: Vuosnaisten Meriasemaa pyörittävä Map Satamapalvelu Oy ja Saaristo Siideri Oy saivat molemmat 10 000 euroa.

Fakta
Business Finlandin tuki

Business Finlandin myöntämä rahoitus kohdistuu yrityksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.
Rahoituksella voi maksaa palkkoja ja ostettavia asiantuntijapalveluita.
Sillä ei voi esimerkiksi korvata menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita tai vuokrakuluja.
Hakemuksissaan yritykset kertovat, kuinka koronavirustilanne on vaikeuttanut yrityksen liiketoimintaa ja kuvanneet sitä, mitä asioita yritys aikoo selvittää tai kehittää rahoituksen avulla.
Yrityksen taloustilanne käydään läpi ennen rahoituspäätöksen antamista.
Kaikkien rahoitusta saaneiden yritysten on lähetettävä Business Finlandille raportti viimeistään neljä kuukautta projektiajan päättymisen jälkeen.
Jos rahoitusta käytetään väärin, se keskeytetään ja peritään takaisin.

Lähde: Työ- ja elinkeino-ministeriö