Kouluruokasetelin voi antaa myös hyväntekeväisyyteen

0
Etäopetuksessa oleville koululaisille viedään tarveharkinnan mukaan ruoka kotiin tai annetaan palveluseteleitä.

Uusikaupunki päätti viime viikolla, että kaikille etäopetuksessa oleville koululaisille tarjotaan mahdollisuus ruokailuun. Vaihtoehtoina on joko kotiin toimitettava ruoka tai 70 euron palvelusetelit.

Tiistaina Uudenkaupungin opetustoimi lähetti kouluikäisten lasten koteihin infoa kouluruokailun palveluseteleistä.

– Nyt ensi vaiheessa informoimme huoltajia siitä, että mikäli perhe ei ole tuon 70 euron ruokapalvelusetelin välttämättömässä tarpeessa, niin oman osuutensa voisi lahjoittaa vähävaraisille perheille, Uudenkaupungin opetustoimenjohtaja Arja Kitola kertoo.

Opetustoimi ei ole oikea taho arvioimaan huoltajien tuloja tai varallisuutta, joten Kitolan viestillä pyritään tasa-arvoiseen toimintaan.

– Mielellämme näkisimme, että perhe, joka ei tätä palveluseteliä välttämättä tarvitse, lahjoittaisi sen Uudenkaupungin perhekeskuksen jaettavaksi hyväntekeväisyyshengessä, Kitola lisää.

Perhekeskus jakaa kertyneet varat huoltajille, joiden omat varat eivät riitä koululaisten ruokkimiseen.

– Emme siis jaa lahjoituksista kertyviä tuloja muille kohderyhmille, vaan ne käytetään tavalla tai toisella etäkoululaisten ruokailun tukemiseen, Kitola korostaa.

Uudenkaupungin kaupunki pyysi tiistaina lähteneessä viestissä, että lasten huoltajat ilmoittaisivat 14.4. mennessä koulusihteerille, mikäli perhe ei tarvitse käyttöönsä palveluseteliä. Tarkemmat tiedot palvelusetelin jakamisesta selviävät lähiaikoina.

Kouluruokatuesta päätös viime viikolla

Uudenkaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta teki viime viikolla päätöksen, jonka mukaan etäopetuksessa oleville lastensuojelullisen tai muun vahvan tuen tarpeessa oleville perheille toimitetaan kouluruokaa kotiin oppilashuollon, perhekeskuksen ja lastensuojelun henkilöstöjen yhdessä suorittaman tarveharkinnan perusteella.

Jos perhe ei ole näiden tukien tarpeessa, niin toinen vaihtoehto kouluruokailun järjestämiseen on kaupungin antama 70 euron palveluseteli, jolla on tarkoitus kattaa koululaisen ruokailusta aiheutuneet kulut.

Kouluruokakorvaus annetaan palvelusetelinä perheen valitsemaan hankintapaikkaan. Seteli tarkoittaa käytännössä 1,84 euroa oppilasta kohden päivässä. Kouluruokakorvaus maksetaan takautuvasti 18. maaliskuuta alkaen ja 13. toukokuuta saakka niille oppilaille, jotka opiskelevat etänä kotona.