SiHyn toteuttajaksi esitetään SRV Rakennus Oy:tä

0
Inkeri Parviainen ja Marko Kivistö ovat mukana sivistys- ja hyvinvointikeskuksen projektin valmistelussa.

Uudenkaupungin kaupunginhallitus käsittelee ensi viikon maanantain kokouksessaan Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen toteuttajaa ja palvelutuottajaa. Kaupunginjohtaja Atso Vainio esittää, että kaupunginhallitus puolestaan esittäisi kaupunginvaltuustolle mittavan hankkeen toteuttajaksi ja palvelutuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä SRV Rakennus Oy:tä. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta todennäköisesti huhtikuun kokouksessaan.

– Valmistuttuaan sivistys- ja hyvinvointikeskus palvelee uusikaupunkilaisia useita vuosikymmeniä. Se tulee olemaan vahva lisä Uudenkaupungin pitovoimaan ja varmasti myös vetovoimaan, korostaa kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Molemmat neuvotteluvaiheen loppuun osallistuneet palvelutuottajaehdokkaat eli SRV Rakennus Oy ja YIT Suomi Oy jättivät hankkeesta tarjouksensa määräaikaan mennessä. Sen jälkeen tarjouksia mm. laatupisteytettiin ja hinta-arvioitiin noin kuukauden verran. Tarjouksen valintaperusteeksi oli tarjouspyynnössä määritelty kokonaistaloudellinen edullisuus.

Lopulliset sopimukset sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen toteutuksesta allekirjoitetaan, kun kaupunginvaltuuston tekemä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Vasta sen jälkeen tarjous on julkinen ja selviää, minkälaisen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen uusikaupunkilaiset saavat.

Monitoimikeskuksen toteutuksen valmistelu käynnistyy päätöksen jälkeen ja toteutus alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Rakentamisen on tarkoitus näillä näkymin alkaa ensi vuoden alkupuolella. Palvelutuotannon suunnittelu ja valmistelu alkaa tämän vuoden syksyllä ja se jatkuu rakentamisen aikana.

Julkisuuslain mukaan julkista hankintaa koskevat tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus asiassa on tehty. Niinpä luottamushenkilöt eivät voi antaa asian käsittelyn yhteydessä saamiaan tietoja muille.

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaarihanke sisältää sekä rakennusurakkaa koskevan sopimuksen että palvelusopimuksen elinkaarivastuineen.

Kaupunginvaltuusto päätti jo viime joulukuussa, että sivistys- ja hyvinvointikeskus toteutetaan yhdistämällä laina- ja leasingrahoitusta. Koulukeskus rahoitetaan leasingrahoituksella ja monitoimi- sekä uimahalli puolestaan taselainalla.