SRV Rakennus Oy tekee SiHyn

0
Maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksesta koronavirus piti yleisön pois salista ja julkisuuslaki puolestaan sulki kokouksen suoran lähetyksen netistä hankintapäätöksen käsittelyn ajaksi yli kolmeksi tunniksi.

SRV Rakennus Oy valittiin Uudenkaupungin tulevan sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentajaksi ja palvelutuottajaksi. Päätös vaati kaupunginvaltuustolta maanantai-illalla yli kolmen tunnin keskustelun ja yhden äänestyksen. Lopuksi kaupunginvaltuusto teki hankintapäätöksen yksimielisesti.

Valtuuston kokous oli järjestelyiltään poikkeuksellinen. Koronavirus sulki yleisöltä ovet kokoukseen ja valtuutetut istuivat turvaetäisyyksien päässä toisistaan, joten koko kulttuurikeskus Crusellin sali oli käytössä. Kokous oli ns. hybridikokous eli osa osallistujista oli etäyhteyksien päässä. Koko kulttuurikeskus oli valtuuston käytössä ja valtuutetuilla oli mahdollisuus osallistua etäyhteyksillä kokoukseen myös rakennuksen muista tiloista.

Kokous näytettiin suorana netissä. Tosin julkisuuslaki katkaisi yhteydet sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hankintapäätöksen ajaksi yli kolmeksi tunniksi. Pykälän käsittely ei ollut julkisuuslain mukaan julkinen. Lain mukaan julkista hankintaa koskevat tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus asiassa on tehty. Niinpä luottamushenkilöt eivät saa antaa päätöksen käsittelyn yhteydessä saamiaan tietoja muille.

SRV Rakennus Oy:n tarjousaineisto on julkinen, kun sopimus hankkeesta on allekirjoitettu. Ja se allekirjoitetaan, kun valtuuston päätös on lainvoimainen. Salassa pidettävät tiedot, kuten liikesalaisuudet, eivät kuitenkaan ole julkisia missään vaiheessa. Eli vasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen uusikaupunkilaiset saavat tietää, minkälainen uudesta keskuksesta tulee.

Keskustelun aikana Merja Koski (sdp) esitti, että asiasta ei päätetä tässä kokouksessa, vaan asia siirrettäisiin syksyyn, aina 9.9. asti. Kosken esitystä kannattivat Heli-Päivikki Laurén (sdp), joka oli kokouksessa Esko Tähtisen (sdp) tilalla, Tarmo Kangas (kok), Taija Viljanen (Pro Uki), Seppo Laine (sdp) ja Esa Aaltonen (ps).

Valtuusto äänesti siirrosta. Kosken esityksen kannattajien lisäksi siirron puolesta äänestivät Veera Kaitanen (sdp), Rauno Aaltonen (kesk), Lea Myllymäki (sdp), Eila Polojärvi (sdp), Vesa Paldanius (kesk), Veli-Matti Virtanen (kesk) ja Helle Vahtera (Pro Uki). Äänin 30-13 asian käsittelyä jatkettiin.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hankinnan. Lisäksi 28 valtuutettua hyväksyi Mika Sjöblomin (kesk) ehdottaman ja Matti Ankelon (Pro Uki) kannattaman toivomusponnen. Ponnessa valtuusto edellytti, että kaupungin johdon, henkilöstön ja valtuustoryhmien yhteistyöllä käynnistetään välittömästi toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on löytää uusia, nykyistä kustannustehokkaampia toimintatapoja ja tarkastella investointeja niin, että hankkeen rakentamisen vuosikustannukset pystytään kattamaan ilman kunnallisveron korotuksia. Ponnen mukaan kehittämis- ja säästötoimien pitää vaikuttaa jo ensi vuoden budjettiin.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen toteuttajaksi ja palvelutuottajaksi valittiin siis kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt SRV Rakennus Oy. Tarjouksen keskuksesta jätti myös YIT Suomi Oy.

Valtuusto valtuutti kaupunginhallituksen päättämään hankkeen rahoituksesta. Viime joulukuussa valtuusto linjasi, että hanke toteutetaan yhdistelmärahoituksella eli leasingrahoituksella ja taselainalla. Koulukeskus rahoitetaan leasingrahoituksella ja hallit taselainalla. Nyt valtuusto päätti, että taselaina- ja leasingrahoitukset kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Monitoimitalon alueen asemakaavamuutos hyväksyttiin ja alueen tonttien luovutusehdot vahvistettiin. Rakennuspaikan lunastushinta on 20 euroa neliöltä ja vuotuinen vuokra on viisi prosenttia indeksikorjatusta luovutushinnasta. Tontin vuokra-aika on 50 vuotta.

Kokouksen aluksi valtuusto sai sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantaselta päivityksen kaupungin koronatilanteesta, vaikutuksista ja tehdyistä toimenpiteistä. Tilanne Uudessakaupungissa on rauhallinen.

Esa Aaltonen (ps) teki valtuustoaloitteen Kalannin Männäisten koulun kunnon selvittämisestä. Selvitykseen hän haluaa tiedot, mitä muutoksia kouluun on tehty viimeisen kahden vuoden aikana ja mitä ne ovat maksaneet.

Pohitullinmäelle rakennetaan todellinen monitoimikeskus

Uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen tulee päiväkoti, yhtenäiskoulu, lukio, musiikkiopisto, kansalaisopisto, oppilashuolto, nuorisotyö, digitaalinen omatoimikirjasto ja yhteiskäyttötilat eli ns. kaupunkiverstas. Hankkeessa rakennetaan myös uusi uimahalli ja monitoimihalli.

– Valmistuttuaan sivistys- ja hyvinvointikeskus palvelee uusikaupunkilaisia useita vuosikymmeniä. Se tulee olemaan vahva lisä kaupungin pito- ja vetovoimaan, korostaa projektipäällikkö Marko Kivistö.

– Sivistys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa eri ikäisille asukkaille vetovoimaisen miljöön kohtaamisille. Kohtaamisten kautta kehittyy parhaimmillaan aito toisista ihmisistä välittäminen ja yhteisöllisyys. Keskuksessa opitaan, kehitytään, harrastetaan, tavataan ja kokoustetaan. Myös yhdistykset, seurat ja yksityiset toimijat käyttävät tiloja. Tiloista tulee siis osin yhteiskäyttöisiä ja niille tavoitellaan korkeaa käyttöastetta.

Uudessakaupungissa hanketta on valmisteltu useiden vuosien ajan. Vuosina 2016 ja 2017 kuntapäättäjät miettivät keskustan yhtenäiskoulun ja uimahallin peruskorjauksia. Vuoden 2017 lopulla kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupunkiin rakennetaan uusi sivistys- ja hyvinvointikeskus elinkaarihankkeena. Suunnitelmallisesti hanketta on valmisteltu vuodesta 2018 alkaen. Hankkeen kilpailutus tehtiin viime vuonna kilpailullisena neuvottelumenettelynä, johon kaupunki määritteli tavoitteet sekä vaatimukset.

Kun kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen ja sopimus on allekirjoitettu, hanke jatkuu toteutuksella. Aluksi nyt kesällä ja syksyllä kaupunki suunnittelee palvelutuottajan kanssa tarkemmin toimintoja ja tiloja tarjoussuunnitelmien pohjalta. Rakentaminen alkaa ensi vuoden alkupuolella. Kiinteistön palvelutuotannon suunnittelu ja valmistelu tehdään tämän syksyn sekä rakennusvaiheen aikana.

Jo tähän mennessä valmistelussa ja tilojen alustavassa suunnittelussa ovat tulevat käyttäjät olleet vahvasti mukana.

–  Sekä koulutilojen ja päiväkodin käyttäjät että myös mm. liikuntapalveluiden käyttäjät ovat olleet tilojen suunnittelussa erittäin aktiivisesti mukana. Käyttäjien tarpeet ja toiveet on huomioitu. Tuolta pohjalta on hyvä jatkaa tilojen tarkempaa suunnittelua nyt kesällä ja syksyllä, korostaa projektipäällikkö Marko Kivistö.

 

Kommentti: Joko nyt vihdoin?

Kaupunginvaltuusto teki maanantaina ryhdikkäästi yksimielisesti päätöksen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen toteuttamisesta. Tosin päätös syntyi yhden äänestyksen jälkeen, jossa osa valtuutetuista halusi siirtää päätöksen tekemistä syksyyn. Kun selvisi, ettei siirto onnistu, valtuusto seisoi jälleen yhdessä rintamassa niin kuin silloin, kun elinkaarihankkeesta tehtiin päätös vuoden 2017 lopulla.

Joko nyt vihdoin kaupunkilaiset jatkavat Uudenkaupungin historian mittavimman hankkeen suunnittelemista yhdessä? Joko nyt vihdoin toisten parjaaminen ja kuran heittäminen loppuu, sillä hanke ansaitsee kuntapäättäjien ja kaupunkilaisten yksituumaisuuden, innon ja yhteen hiileen puhaltamisen. Työtä hankkeen eteen on jo tehty pari vuotta lukuisissa työryhmissä, jossa on ollut runsaasti mukana myös rakennuksen tulevia käyttäjiä.

Hieno päätös. Hyvä Uusikaupunki.
Eija Isotalo, toimittaja