Uusikaupunki tukee yrityksiä ja järjestöjä

0

Kuntien näkökulmasta elinkeinopolitiikan suotuisat olosuhteet luovat perustan yritysten kilpailukyvylle, työllisyydelle, laadukkaille palveluille ja kunnan elinvoimaisuudelle. Nyt koronapandemia ja sen tuomat poikkeusolot osuvat rajusti suomalaisiin, yhteiskuntaan, yrityksiin ja järjestöihin.

Uusikaupunki, kuten myös moni muu Suomen kunta, haluaa osaltaan tukea kaupungin yrityksiä ja kolmatta sektoria näinä vaikeina aikoina, kun monen yrityksen ja järjestön toiminta on taloudellisissa vaikeuksissa.

Uusikaupunki on tehnyt toimintapaketin, jolla se pyrkii omalta osaltaan helpottamaan elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Se sisältää linjaukset maksuaikakäytäntöihin, sopimusmuutoksiin ja avustuksiin, kaupungin perimiin tilavuokriin sekä asiakasmaksuihin. Kaupunginhallitus päätti tämän viikon maanantaina, että linjaukset tulevat voimaan takautuvasti huhtikuun alusta.

Mm. kaupungin kiinteistöissä vuokralaisena olevan yrityksen vuokranmaksut voidaan pyynnöstä siirtää kolmella kuukaudella eteenpäin ja siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu enintään kahden vuoden maksuajalla. Uusikaupunki ei myöskään peri takaisin kolmannelle sektorille eli järjestöille ja yhdistyksille tälle vuodelle myöntämiään avustuksia.