Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki

0

Työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa koronakriisin vuoksi yksinyrittäjille 2000 euron toimintatukea. Sitä voi hakea päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Työntekijänsä lomauttanut ihminen ei ole yksinyrittäjä.

Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

– Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai yritysmuodosta eli tuki on mahdollinen yksityisille elinkeinonharjoittajalle, toiminimille, kommandiittiyhtiöille ja osakeyhtiöille. Avustusta voidaan myöntää myös kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelancer-yrittäjä lasketaan, seutukunnan yritys- ja elinkeinotoimintaa tukevasta Ukipoliksesta tiedotetaan.

Yksinyrittäjien avustuksen ehtona on, että yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian takia 16. maaliskuuta jälkeen. Yksinyrittäjällä on oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kannattavaan liiketoimintaan on edellytyksiä, mikäli vuoden 2019 tilinpäätös tai veroilmoitus näin osoittaa.

Yrittäjän taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, jos yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat maaliskuun 16. päivän jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia, mutta kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

– Tukea ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen, Ukipoliksen tiedotteessa todetaan.

Mikäli yritystoiminta on alkanut viime vuoden viimeisen päivän jälkeen, on yksinyrittäjä toimitettava muu luotettava selvitys eli esimerkiksi jäljennös kirjanpidosta ja tiliote. Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin yksinyrittäjä jättää hakemuksen.

– Avustusta voidaan maksaa takautuvasti 16. maaliskuuta alkaen ja 31. elokuuta asti aiheutuneisiin yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voidaan hakea 30. syyskuuta saakka, Ukipoliksesta kerrotaan.

Yksinyrittäjien toimintatuesta löytyy lisätietoja Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Ukipoliksen verkkosivuilta. Avustusta haetaan sähköisellä hakukaavakkeella, johon tunnistaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Linkki sähköiseen hakukaavakkeeseen löytyy esimerkiksi Uudenkaupungin kaupungin ja Ukipoliksen verkkosivuilta. Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta.