Liikuntasali ruokailukäyttöön ja oppitunteja ulos

0
Uudenkaupungin lukio pysyy todennäköisesti etäopetuksessa, joten lukion tiloja voidaan käyttää myös yhtenäiskoulun oppilaiden oppitunteja varten.

Kaupungin kouluissa jaetaan liikuntasali ruokailutiloiksi, järjestetään osa oppitunneista ulkona ja otetaan lukion tiloja yhtenäiskoulun käyttöön. Muun muassa näillä järjestelyillä Uudessakaupungissa saadaan toteutettua ministeriön vaatimat väljemmät opetustilat, oppituntien porrastaminen ja omissa ryhmissä ruokailut.

– Kouluihin on turvallista tulla, mutta esimerkiksi koulukuljetuksia, joissa eri luokat eivät sekoittuisi keskenään, ei pystytä ministeriön ohjeiden mukaan järjestämään. Kaupungissa ei yksinkertaisesti riitä ajokalustoa. Myös koululaisten vapaaehtoinen iltapäivätoiminta on sellaista, joissa eri oppilasryhmät sekoittuvat joka tapauksessa, Uudenkaupungin opetustoimenjohtaja Arja Kitola toteaa.

Muutokset opetusryhmissä ja -tiloissa liittyvät hallituksen viime viikolla tekemiin päätöksiin, joiden mukaan koululaiset siirtyvät takaisin lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta. Osa oppitunneista pidetään ulkona, koska luokkatilat eivät riitä.

– Yhtenäiskoulussa jaamme liikuntasalin kolmeen osaan, joten saamme jo olemassa olevan ruokasalin lisäksi väljennettyä ruokailua myös muihin tiloihin. Osa koulujen lämminruokatarjoiluista hoidetaan myös eri paikkoihin suuntautuvilla retkillä, Kitola kertoo.

Lukio ei todennäköisesti ole palaamassa lähiopetukseen, joten yhtenäiskoulu voi käyttää lukion tiloja.

– Yläkoulussa ryhmät sekoittuvat joka tapauksessa keskenään, koska käytössä on aineopetusjärjestelmä, jossa oppilaat opiskelevat aineopetusluokissa valitsemiensa oppiaineiden mukaan. Kalannin yläkoulussa tehdään poikkeus ja tunnit vedetään siellä seuraavat viikot luokanvalvojavetoisesti pääasiassa samassa ryhmässä pysyen, Kitola lisää.

Uusia opettajia ei poikkeusjärjestelyiden vuoksi palkata, eikä oppilasryhmiä jaeta, mutta tiloja käytetään niin väljästi kuin on mahdollista. Opettajia ja rehtoreita kuitenkin mietityttää se, että onko kouluun palaaminen turvallista ja järkevää.

– Valtionhallinnon ja lääketieteen alan ammattilaisten viestit ovat keskenään ristiriitaisia. Toisaalta kerrotaan, että tutkimusten mukaan lapset eivät sairastu tai tartuta ja kouluun on turvallista tulla. Toisaalta koulujen alkamiseen liittyy kaksi sivua turvallisuusohjeita. Toinen viesti on taas se, että lapset tartuttavat tautia ja siksi koulut avataan, että saataisiin epidemia leviämään, Kitola lisää.

Kouluista on välitetty oppilaiden huoltajille viestiä, joissa todetaan, että heillä on oikeus anoa oppilaalle poissaololupaa ja lupa myös myönnetään, mutta ilmoittamatta ei saa jäädä pois.

– Jos oppilaalle on anottu ja myönnetty poissaololupa, niin hän jää lomalle. Kouluista ei anneta oppilaalle etätehtäviä, eikä niitä tarkasteta, Kitola toteaa.

Novidassa pysytään suurimmaksi osaksi etäopetuksessa

Ammattiopisto Novidan johtoryhmä päätti keskiviikkona, että koulun kolmella toimipaikalla jatketaan etäopetusjärjestelyin, mutta tietyin poikkeuksin.

– Opettajat ja koulutuspäälliköt harkitsevat tilanteen erikseen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla. Heitä voidaan kutsua ryhmämuotoisesti kouluun siten, että ryhmän maksimikoko on 10 opiskelijaa, Novidan Uudenkaupungin toimipaikan apulaisrehtori Juha Jokinen kertoo.

Viimeisen parin kuukauden aikana Novidassa on käynyt yksittäisiä opiskelijoita lähiopetuksessa, mutta esimerkiksi valmistuvien luokkien kevätlukukausi on perinteisesti kulunut työssäoppimispaikoissa. Korona ei vaikuta nuorten valmistumiseen.

– Yhtä ryhmää vaille kaikki päättävien luokkien opiskelijat ovat työpaikoillaan. Pääsääntöisesti opiskelijoiden näyttöjä on kyetty vastaanottamaan työpaikoilla ja opetus on sitä kautta toteutunut. Ne opiskelijat, joiden opetus on katkennut työpaikoilla, ovat käyneet tekemässä näyttönsä koulussa, Jokinen lisää.