Parviaisen kunnallisvalitus läpi hallinto-oikeudessa

0

Turun hallinto-oikeus on hyväksynyt Inkeri Parviaisen tekemän valituksen Uudenkaupungin kaupunginhallituksen maaliskuussa 2018 tekemästä päätöksestä.

Päätös koski Uudenkaupungin kaupungin uutta hallinnollista organisaatiota, jonka yhteydessä lakkautettiin kaupungin opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan virka ja perustettiin hyvinvointipäällikön ja pedagogisen erityisasiantuntijan virka.

Keväällä 2018 kaupunginhallitus päätti, että opetus- ja kulttuuritoimenjohtajana toiminut Parviainen siirretään pedagogisen erityisasiantuntijan virkaan. Kaupunginhallitus päätti jättää huhtikuussa 2018 tutkimatta osittain Parviaisen oikaisuvaatimuksen ja hylätä oikaisuvaatimuksen muilta osin. Päätökset astuivat voimaan saman vuoden toukokuussa.

Parviainen valitti kaupunginhallituksen päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaati, että päätös kumotaan ja täytäntöönpano kielletään. Samalla Parviainen vaati, että kaupunki korvaa hänen oikeudenkäyntikulunsa viivästyskorkoineen. Parviaisen perusteluiden mukaan kaupunginhallitus ylitti toimivaltansa, sillä virkajärjestelyt ovat perustuneet organisaatiomalliin, jota ei vielä siinä vaiheessa oltu lopullisesti käsitelty ja päätetty.

Hallinto-oikeus kumosi huhtikuisella päätöksellään asiaan liittyvät kaupunginhallituksen päätökset uutta hallinnollista organisaatiota lukuunottamatta. Hallinto-oikeus totesi samalla, että päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen ei ole tarpeen.

Hallinto-oikeuden mukaan kaupunginhallituksella ei ollut toimivaltaa lakkauttaa opetus- ja kulttuuritoinejohtajan virkaa, eikä perustaa hyvinvointipäällikön virkaa. Lisäksi hallinto-oikeus katsoo, että kaupunginhallituksella ei ollut toimivaltaa perustaa pedagogisen erityisasiantuntijan virkaa, eikä siirtää opetus- ja kulttuuritoimenjohtajaa tähän virkaan.

Hallinto-oikeus katsoi valituksen hyväksymistä koskevissa perusteluissa, että kaupunginhallituksella on päätöksen tekoajankohtana voimassa olleen kaupungin hallintosäännön perusteella sinällään ollut toimivalta päättää sekä virkojen perustamisesta että niiden lakkauttamisesta.

Kaupunki velvoitetaan korvaamaan Parviaisen oikeudenkäyntikuluja 8 134,40 euron edestä. Parviaista ei velvoiteta korvaamaan Uudenkaupungin kaupungin oikeudenkäyntikuluja.