Sivistys- ja hyvinvointikeskus herättää rakennuksena ihastusta mutta myös kysymyksiä

0
Valtuutetut kehuivat sivistys- ja hyvinvointikeskuksen tilojen monikäyttöisyyttä, mutta osa näki avarissa tiloissa myös hukkaneliöitä.

Viikko sitten julkaistiin ensimmäiset havainnekuvat tulevasta sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta. Nyt myös valtuutetuilla on mahdollisuus julkisesti kommentoida tulevan keskuksen rakenteellisia ratkaisuja. Uudenkaupungin Sanomat lähettikin kaikille valtuustoryhmille kyselyn siitä mitkä SiHYn rakenteelliset ratkaisut koetaan erityisen onnistuneiksi ja mitkä taas arveluttavat.

Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajille ja he saivat itse ratkaista miten kokoavat oman ryhmänsä mielipiteet yhteen. Kyselyssä korostettiin että nyt puhutaan vain rakennussuunnitelmasta. Taloudellisiin tekijöihin palaamme myöhemmin.

Valtuustoryhmiltä kysyttiin seuraavat kaksi kysymystä:

1. Mikä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakenteellisissa ratkaisuissa ilahduttavat tai viehättävät erityisesti?

2. Mitä ratkaisut puolestaan arveluttavat?

Valtuustoryhmien vastaukset kysymyksiin tulevat aakkosjärjestyksessä.

KESKUSTA

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Sjöblom

1. Valtuustoryhmäämme miellyttää rakennuksen ryhmittyminen yhden keskuksen ympärille, jolloin keskuskäytävälle (verstaskadulle) muodostuu yhteinen kahvila/yleisötila, johon eri toimintojen käyttäjät voivat kokoontua. Tämä mahdollistaa kanssakäymisen yli toimintorajojen (liikuntatilat, opistot, kulttuuri, jne.) ja toisaalta vähentää rakentamistarvetta, kun ei kullekin toiminnolle tarvitse erikseen rakentaa p.o. tiloja.

Yleisesti ryhmämme pitää suunniteltua rakennusta avarana ja valoisana. Eritoten miellyttää tilojen suunnittelun perusteena oleva monikäyttöisyys, jolloin tilojen käyttöastetta pystytään nostamaan nykyisiin verrattuna.

2. Yleinen pohdinnan aihe ryhmässä on monitoimihalli. Tämä ehkä sen vuoksi, että vaikka valtuutetuille hallista on pohjapiirrokset esitetty, havainnekuvaa ei hallin sisätiloista ei ollut tilattu. On luonnollista, että havainnekuva kertoo pohjapiirustusta enemmän.

Toinen pohdintaa herättävä asia on aurinkovoiman hyödyntäminen. Sinänsä ajatus on erinomainen ja kannatettava. Monessa kohteessa aurinkopaneelien asentamisen esteeksi on kuitenkin nousseet kaupunkikuvalliset seikat. On toivottavaa, ettei tässä tapauksessa näin kävisi, vaan ratkaisu olisi löydettävissä, mahdollisesti jo mietittykin, vaikkei havainnekuvissa sinänsä aurinkopaneeleita katolla ainakaan havaittavasti ollut.

KOKOOMUS

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Maija Junkola-Lehtonen

1. Kaiken kaikkiaan lopputulos on jopa parempi kuin osattiin odottaa, avara ja samalla kompakti kokonaisuus, yhteiset tavoitteet on hyvin huomioitu suunnitelmassa. Kokonaisuus on yhden katon alla. Tila näyttäytyy kaikkien kaupunkilaisten tilana (uimahalli, monitoimihalli ja kansalaisopisto sekä yhteiskäyttötilat), vaikka lähtökohtana on ollut toimivat koulutilat.

Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys on hyvin huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Myös logistinen ratkaisu vaikuttaa toimivalta ja turvalliselta. On tärkeää, että tiloihin on helppo tulla.

2. Tässä kohtaa suunnitelma näyttää hyvältä. Toivottavasti toimijoiden tarpeet on tullut huomioitua niin, että tilaa on riittävästi, mutta kuitenkaan ei rakenneta ylimääräisiä neliöitä. Toivottavasti myös suunniteltu alueella liikkuminen toimii eli käyttäjien määrä on huomioitu sinällään hyvässä suunnitelmassa.

Taloudellinen kantokyky on ainoa todella arveluttava asia, mutta siihen varmaan palataan myöhemmin.

KRISTILLISDEMOKRAATIT

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Eerik Junnila

1. SIHYn kouluihin varattu alue on pienempi pinta-alaltaan kuin vanhat koulut. Ei ole hukkatiloja. Rakennuskokonaisuus istuu suunniteltuun paikkaansa hienosti. Liikennejärjestelyt toteutettu hallitusti ja toimivasti. Uimahalli ja monitoimihalli sijoitettu hienosti koulun yhteyteen. Suunniteltu energiatehokkuus ja tulevat ratkaisut kuten aurinkosähkö, kaukolämpö, lämmöntalteenotot jne. ovat nykypäivää. Rakennus on myös visuaalisesti hyvän näköinen, valoisa, monikäyttöinen kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä aamusta iltaan. Edellä mainitut seikat perustavat esitettyihin havainnekuviin. Tarkemmat sisustusratkaisut käydään tulevissa sopimusneuvotteluissa.

2. Pitääkö rakennusaikataulu jos ja kun hankkeesta alkaa valitusrumpa pyörimään. Toivottavasti niistä päästään yli nopeasti ja hankkeen vastustajat kunnioittavat demokraattista päätöstä toteuttaa tämä hieno hanke suunnitellussa aikataulussa..

Lopulliset neuvottelut vaativat tiivistä ja tarkkaa läpikäyntiä tilaajan ja toteuttajan kesken, ja siihen toivon riittävän kärsivällisyyttä ja tarkkuutta.

Rahoitusratkaisut vaativat tarkkaa suunnittelua ja vastuiden ja takuiden määritelmiä. Pitkässä juoksussa hankkeen rahoituskustannukset eivät ole mitenkään ylivoimainen kaupungin hoitaa, mutta tarkkana saamme olla talousarvioita laadittaessa.

PERUSSUOMALAISET

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Esa Aaltonen

1. Minua ei oikeastaan säväytä mikään, eikä suuremmin viehätäkään. Aivan väärässä kaupungissa jos minulta kysytään.

2. Suunnitelmissa oli tilojen hyötykäyttö ja poistaa auloja ym ja nyt ei ole oikeastaan muuta kuin niitä. Eikä uimahalli kuulu samaan rakennukseen koulun ym ym, huonoja ratkaisuja täynnä. Ei toimi esim. uimahallista tuleva kosteus leviää takuulla muihinkin osiin rakennusta.

PRO UUSIKAUPUNKI

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Matti Ankelo

1. Viehättää keveyden ja valoisuuden tuntu, tilojen avaruus. Rakennus on iso kokonaisuus, silti se ei vaikuta massiiviselta, vaan on kompakti, ympäristöönsä luontevasti istuva kokonaisuus.

Kaikki lukuisat eri toiminnot, koulut, päiväkoti, musiikki- ja kansalaisopistot, nuorisotilat, digikirjasto, uima- ja monitoimihallit on yllättävänkin hyvin ja kätevästi saatu suunniteltua mahtumaan saman katon alle.

Positiivista myös kaikille kaupunkilaisille suunnattu tilojen monikäyttöisyys Kaupunkiverstas mukaan lukien.

Rakennuksessa pylväikkö –teema, joka on samalla kertaa klassinen ja moderni, sekä upea ja kutsuva julkisivu kaupungin keskustan suuntaan. Siinä on onnistuttu hienolla tavalla nykyaikaistamaan ja säilyttämään nykyisenlainen kaupunkikuva pylväikköineen ja rakennuksen edustalla olevine katoksineen. Myös uimahallin puoleinen julkisivu länteen on erinomaisen keveä ja tyylikäs.

Uimahallissa ovat omat altaansa eri käyttäjäryhmille, myös vesiliukumäki löytyy. Laajat ikkunapinnat luovat valoisuutta ja väljyyttä.

Monitoimihallin nimensä mukainen monikäyttöisyys. Eri liikuntamuotoja voidaan harrastaa samanaikaisestikin, yleisurheilijoitakaan unohtamatta. Tarvittaessa hallia voidaan käyttää laajana juhlatilana tai järjestää erilaisia, suuriakin yleisötapahtumia.

Rakennus tulee varmasti herättämään runsaasti mielenkiintoa ja positiivista mediajulkisuutta. Hyödynnetään sitä vaikkapa Uudenkaupungin markkinoinnissa erinomaisena asumispaikkana.

Kaikkineen aivan loistavasti onnistunut kokonaisuus.

2. Tämänhetkisen tiedon valossa mikään ratkaisuissa ei varsinaisesti arveluta. Suunnittelu jatkuu ja yksityiskohtaiset ratkaisut täsmentyvät sen myötä.

SOSIALIDEMOKRAATIT

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Seppo Laine

1. Pääsääntöisesti meidän ryhmä on sitä mieltä, että kokonaisuus näyttää hyvältä, kaikki toiminnot saman katon alla, rakennus näyttävä ja toimivan oloinen.

2. Kysymyksiä herätti osataanko koko rakennusta hyödyntää, sopiiko rakennus kaupungin miljööseen, korkeat tilat ja hukkakuutiot, betonirakenne, puu olisi ollut parempi, Pohitullin liikuntahallin sopiminen ja liittäminen uuteen rakennukseen, sekä piha-alueen toimivuus ja viihtyvyys.

VASEMMISTOLIITTO

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Li Grönlund

1. Uusi Sihy on näyttävä kokonaisuus, betoninen lasipalatsi modernisoi kaupunkikuvaamme ja päivittää Uudenkaupungin ilmettä tälle vuosisadalle. Ilahduttavaa on että yhtenä julkisivun materiaaleista tullaan myös käyttämään puuta.

Hanketta viety eteenpäin hyvässä ilmapiirissä, mukana suunnittelussa ollut myös tulevia käyttäjiä niin koulun kuin nuorisotoimen ja urheiluseurojenkin puolelta. Sihyn ratkaisuissa onkin otettu hyvin huomioon näiden erilaisten käyttäjien tarpeet ja toiveet. Erityisesti ilahduttavat juuri tilojen monikäyttöisyys ”kaupunkiverstaana”, kaikille kuntalaisille tarkoitettuna kohtaamispaikkana ja sisätilojen avaruus puupintoineen.

Hienoa että luokkahuone- ja opetustilaratkaisut mahdollistavat myös rauhallisia oppimisympäristöjä ja tilojen muunneltavuus antaa mahdollisuuden ihan perinteiseenkin luokkahuone opetukseen.

Koulun tiloihin tuleva nuorisotila mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön koulun ja nuorisotoimen kanssa.

Monitoimihalli tullee varmasti kovaan käyttöön, lisäsalivuoroille olisi jo nyt suurta tarvetta kaupungissamme.

2. Arveluttavaa on uimahallin sijoittaminen samaan rakennukseen, suurimmalta osaltaan ulkoseinälle sijoitettuna voi toimiakin ihan hyvin, aika näyttää.

Kuvissa uuden Sihyn piha-alueet näyttivät kovin pieniltä ja alueita ei oltu rajattu mitenkään, jonkin verran jäi mietityttämään kuinka isot ja pienet oppilaat jaetaan alueille. Tuleeko erikseen lukiolaisten- ja ylä- ja alakoululaisten pihat, porrastetaanko ulkoilua?