Uuteenkaupunkiin suunnitellaan laajaa retkeilyreittiä

0
Maastopyöräily on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, samoin polkujuoksu.Uudessakaupungissa ei ole olemassa kummallekaan lajille sopivaa merkittyä ja ylläpidettyä reittiä

Uuteenkaupunkiin suunnitellaan retkeilyreittiä Uudenkaupungin ja Kalannin alueelle. Tavoitteena on saada yhteensä 40 kilometriä merkittyä reittiä maastopyöräilijöiden ja polkujuoksua harrastavien sekä myös patikoinnin ystäville. Uudessakaupungissa ei tällä hetkellä ole merkittyä reittiä esimerkiksi maastopyöräilijöiden tarpeita varten.

– Retkeilyreitin suunnittelu on lähtenyt liikkeelle aktiivisten harrastajien yhteydenotosta jo pari vuotta sitten, kertoi hyvinvointijohtaja Asta Engström.

Ajatuksena on, että tämän vuoden aikana jatketaan tarkempaa suunnittelua reitistön rakentamisesta ja hankkeelle esitetään investointimäärärahaa ensi vuoden talousarvioon.

Mahdollista reittiä on suunniteltu jo Hiun alueelta aina Kalannin taajama-alueen reunalle asti. Suunnittelutyössä pyritään hyödyntämään jo olemassa olevaa luontopolkuverkostoa. Lisäksi tähdätään siihen, että reitistön kulku on mahdollisimman pitkälti kaupungin omistamien maa-alueiden kautta.

Mikäli reittiä on tarve viedä yksityisten maanomistajien maiden halki, tullaan maiden käytöstä tekemään kirjalliset sopimukset. Aiheesta on käyty jo alustavia keskusteluja maanomistajien kanssa.

Retkeilyreitin ensimmäinen vaihe on suunniteltu toteutettavaksi siis välille Uusikaupunki–Kalanti. Mahdollinen lähtöpiste olisi joko Santttion rannassa tai Hiun luontopolun varrella. Seuraava vaihe reitin suunnittelussa on jatkaa reitistöä Kalannin keskustan liepeiltä Kuuanvuorelle ja lopulta Kuuanvuorelta takaisin Uuteenkaupunkiin.

Myöhemmin olisi mahdollista yhdistää reitti ympäristökuntien vastaaviin reitistöihin. Jalan reittiä Uudestakaupungista Kalantiin kulkeville on kaavailtu laavua tai vastaavaa levähdyspaikkaa reitin varrelle.

Reitin alkupäähän, Hiulle on jo valmistunut suon ylittävät pitkospuut. Työn teki Kalannin Pallo -65 ry:n KaPa Bikes -ryhmä talkootyönä saaden kaupungilta korvauksen. Seura on kiinnostunut myös jatkossa tekemään ammattitaitoisesti retkeilyreitistön rakennus- ja huoltotöitä.

Luontoliikunta ja erityisesti maastopyöräily ja polkujuoksu kasvattavat suosiotaan tasaisesti vuosi vuodelta. Näin lisääntyy myös lajeille sopivien ulkoilureitistöjen tarve. Liikuntamatkailu on myös kasvava matkailumuoto. Näin laadukas retkeilyreitistö voisi hyvinkin lisätä paikallisten yrittäjien ja tapahtumajärjestäjien asiakasmääriä.

– Tämä on kaikkiaan erittäin positiivinen hanke. Luontoliikunnan edistäminen on tärkeä asia monessa suhteessa, totesi hyvinvointijohtaja Asta Engström.

Tämän viikon kokouksessaan hanketta käsitellyt hyvinvointi- ja vapaa-ajanlautakunta näytti jatkosuunnittelulle myös yksimielisesti vihreää valoa.