Haahka ahdingossa

0
Haahkanaaraita ja poikasia Porkkalan edustalla. Vaikka haahkojen määrä on vähentynyt viimeisten 30 vuoden aikana, ne ovat edelleen rannikolla ja saaristossa yleisiä.

EU-tuomioistuin päätti huhtikuussa, että Ahvenanmaalla harjoitettu haahkan kevätmetsästys on EU-lainsäädännön vastaista. Paikallisen perinteen vaaliminen ei riitä syyksi, sillä haahkat ovat Itämerellä uhanalaisia.

Päätös harmittaa varmasti ahvenanmaalaisia metsästäjiä, mutta on totta, että lintujen metsästys kevätmuuton ja pesinnän aikaan on erityisen haitallista. Koko unionissa lintujen kevätmetsästys on luvallista vain kahdessa maassa: Suomessa haahkojen, Maltalla viiriäisten.

Kevätmetsästys on toki kohdistunut pelkkiin koiraisiin, jotka eivät osallistu poikasten hoitoon. Harmitonta se ei silti ole. Sen aiheuttama paniikki häiritsee haahkojen lisäksi monien merilintujen pesintää ja tuhoaa pesiä.

Suomessa haahka luokitellaan tällä hetkellä erittäin uhanalaiseksi ja koko maailmassa silmälläpidettäväksi, mikä tarkoittaa, että laji ei ole vielä uhanalainen, mutta lähestyy sitä.

Haahkoja pesii Suomen rannikolla ja saaristossa noin 110 000 paria. Kuulostaa paljolta, mutta määrä on pudonnut 1990-luvulta jo 70 000 parilla. Vaikka metsästys ei ole kannan kutistumisen pääsyy, ei se autakaan.

Haahkojen väheneminen on monimutkainen tapahtumien summa. Eri paikoissa vaikuttavat eri syyt.

Ilmastonmuutos nostaa Itämeren lämpötilaa ja pienentää meriveden suolapitoisuutta. Kumpikin tekee hallaa haahkan pääravinnolle, sinisimpukoille. Niitä on vähemmän ja ne ovat laihemmassa kunnossa kuin ennen, ja se heijastuu haahkojen kuntoon.

Talvehtimisalueilla Tanskan salmissa haahkoja ovat useana vuonna koetelleet tappavat koleraepidemiat.

Rannikon tuntumassa pesimäsaarilla liikkuvat ihmiset, kissat, koirat, supikoirat ja minkit aiheuttavat naaraiden, munien ja poikasten kuolleisuutta.

Osa haahkojen hupenemisesta voi olla luonnollista Itämeren ekosysteemin palautumistakin: haahkat ehtivät käydä metsästyksen vuoksi sukupuuton partaalla ja runsastuivat sotien jälkeen.

Kanta kääntyi laskuun, kun niinikään sukupuuton partaalla käynyt merikotka alkoi runsastua. Voi olla, että näiden kahden ikiaikaisen kumppanin tasapainotila on vielä saavuttamatta.

Haahka on kiehtova lintu, jonka merkitys ihmisille ulottuu vuosituhansien taakse. Kaikkia ikiaikaisia perinteitä ei kuitenkaan pidä säilyttää. Aikoinaan muuttolinnuilla ja niiden munilla herkuttelu oli keino palautua talven laihoista ajoista. Nykyään kukaan ei näe nälkää, vaikka haahkat saisivat pesiä rauhassa.

Maija Karala