Huomio lähivesiin

0

Erityisesti näin kesällä huomio kiinnittyy vesistöjen ja erityisesti niiden omien lähivesien kuntoon. Monella on onni nauttia upeista järvistä tai merestä, mutta monen kiusana ovat rehevöityvät, mataloituvat ja umpeen kasvavat vesistöt. Nämä vesistöt eivät parane itsestään, vaan ne tarvitsevat kunnostajia. Kunnostajat puolestaan tarvitsevat sekä tietoa että rahaa.

Nyt tarjolla on molempia.

Valtakunnallisella vesiensuojelun tehostamisohjelmalla halutaan tukea vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsua mukaan uusia tekijöitä. Valtionavustuksen haku alkaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa syksyllä, mutta jo nyt on syytä aloittaa rahoituksen hakemiseen liittyvät valmistelut.

Pienilläkin, paikallisilla kunnostushankkeilla voi olla suuri merkitys. Hyväkuntoiset vesistöt tuovat virkistystä paikallisille asukkaille ja houkuttelevat mahdollisesti uusia. Ne tukevat kalataloutta ja joissakin tapauksissa myös matkailuelinkeinoa. Lisäksi kunnostustoimilla varmistetaan se että tulevatkin sukupolvet saavat nauttia suomalaisten yhdestä kansallisylpeydestä, puhtaista vesistä.

Mikäli siis omien lähivesien kunto huolestuttaa, kannattaa asiaa lähteä yhdessä pohtimaan muiden alueen asukkaiden ja/tai mökkiläisten kanssa. Neuvoja saa esimerkiksi ELY-keskuksen kunnostusasiantuntijalta, kunnan ympäristötoimesta, alueen vesiensuojeluyhdistyksestä tai muusta vesienhoidon alueellisesta verkostosta.

Jo yli sata kunnostushanketta ympäri Suomea on aloittanut vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksen avittamana. Kunnostuksiin on varattu valtionavustusta noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2020.