Sihyn elinkaarihankkeelle täytäntöönpanolupa

0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus eli sihy eli Wintteri?

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen hankintapäätökselle on annettu täytäntöönpanolupa. Lupapäätöksen antoi tällä viikolla kokoontunut kaupunginhallitus. Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaaren hankintapäätöstä SRV Rakennys Oy:ltä käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 20. huhtikuuta.

Vaikka valtuuston sihyyn liittyvistä päätöksistä on tehty Turun hallinto-oikeuteen seitsemän valitusta, niin kuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Osa valituksista koski alueen kaavoitusta ja osa hankintapäätöstä.

Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan kuntalain mukaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon takia hyödyttömäksi tai, jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Kuntalain mukaan valtuuston päätöksestä saa tehdä kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on joko syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Näin ei ole kaupungin mukaan tehty, joten esimerkiksi Juha Nevavuoren kunnallisvalituksessa näihin asioihin liittyvät väitteet ovat kaupungin käyttämien lakimiesten mukaan virheellisiä.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus katsoo, että kaupunginvaltuuston sihyyn liittyvät päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi. Päätökset eivät myöskään ole lainvastaisia.

Hankintalain mukaan hankintapäätös on saanut lainvoiman, sillä sihyn hankinta-asiasta ei ole määräajan sisällä valitettu markkinaoikeuteen.

Sen lisäksi, että kaupunginhallitus päättää panna hankintapäätöksen valituksista huolimatta täytäntöön, se myös edellyttää, että hankintasopimukseen on laitettava purkava ehto.

Ehdon mukaan Uudenkaupungin kaupungilla on oikeus purkaa hankintasopimus päättymään välittömästi, mikäli hallinto-oikeus kumoaa valtuuston hankintapäätöksen tai jos viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen seurauksena sopimusta ei voida toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Mikäli sopimus puretaan, on urakoitsijalla oikeus saada täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen.

Kaupunginhallitus punnitsi myös hankintapäätöksen täyttöluvan hyötyjä ja haittoja. Jos kaupunki voi jatkaa hankkeen suunnittelua valitusprosessin aikana, niin rakennus voidaan ottaa käyttöön lähempänä arvioitua aikataulua. Haittana ovat hankkeen edetessä muodostuvat kustannukset ja niiden korvaukset, mikäli hanketta ei valitusten takia voida toteuttaa esitetynlaisena.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että huhtikuisen valtuuston päätöksiä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alueen asemakaavamuutoksesta sekä luovutusehtojen vahvistamisesta sihy-keskuksen tonteille ei panna tässä vaiheessa täytäntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi sihyyn liittyvät päätökset yksimielisesti.