Sihystä jätettiin seitsemän valitusta

0
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen piti alkaa ensi vuoden alussa. Nyt aikataulun ratkaisee Turun hallinto-oikeuden valitusten käsittelyajat ja päätökset.

Turun hallinto-oikeuteen jätettiin tiistaina valitusajan päättymiseen mennessä seitsemän Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskushankkeeseen (sihy) liittyvää valitusta.

Valitukset liittyvät Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston tämän vuoden huhtikuun 20. päivän kokoukseen, jossa käsiteltiin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen hankintapäätöstä, sihy-keskuksen alueen asemakaavamuutosta ja hankkeeseen liittyvien tonttien luovutusehtojen vahvistamista.

Osassa valituksia oli huomioitu useampi sihyyn liittyvä päätös ja osassa vain yksi. Valittajina olivat Juha Nevavuori, Eero Hento, As Oy Viikaistenportti/ Teppo Varpe, Ari Saatamoinen, Seppo Sjöblom, Seppo Lohtaja, Sirkka-Liisa Virtanen-Lohtaja ja Jorma Laivoranta.

– Ikävää, että pieni osa kaupunkilaisista pitää sihyä huonona hankkeena. Valitukset aiheuttavat kaupungille töitä, koska joudumme vastaamaan niihin jokaiseen. Todennäköisesti käytämme myös asiantuntijoita, joten tästä syntyy myös kuluja, Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari toteaa.

Koska sihystä jätettiin valituksia, on kaupungin käynnistettävä palveluntarjoajaksi valitun SRV Yhtiöt Oy:n kanssa neuvottelut tarjouksen voimassaoloajan pidentämiseksi sekä mietittävä hankkeen valmistelulle uusi etenemistapa. Kaupungilla oli sihyn toteuttamisesta jo valmiina rahoituspäätökset, jotka nyt raukeavat.

– Toivotaan, että valitusten hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen ei pankkien tarjoama korkotaso ole olennaisesti muuttunut ja tämän kokoluokan hankkeisiin saadaan edelleenkin rahoitusta. Pyrimme minimoimaan kaikki viivästyksestä ja rakentamisen aloitusajan lykkääntymisestä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, Nikkari lisää.

Kaupungissa odotetaan seuraavaksi Turun hallinto-oikeuden päätökset valituksista, jotta valtuuston sihy-päätöksille saadaan lainvoima.

– Voimme aloittaa uudet rahoitusneuvottelut vasta oikeuden päätösten jälkeen. Aiomme pyytää hallinto-oikeudelta nopeutettua käsittelyä, mutta silloinkin puhutaan arviolta puolesta vuodesta, Nikkari sanoo.

Nikkarin mukaan on olemassa myös teoreettinen mahdollisuus, että koko hanke raukeaa viivästysten takia.

– Olemme käyttäneet tähän jo ison rahasumman ja, jos hanke raukeaa, niin joudumme aloittamaan täysin puhtaalta pöydältä. Emme saisi käyttää SRV:n suunnitelmaa, Nikkari kertoo.

Kaupunki neuvottele palveluntarjoajan kanssa hankkeen jatkosta ja jatkaa suunnittelua, mikäli siihen löytyy laillinen keino. Nikkari pitää pienenä riskinä myös sitä, että nykyiset rakennukset, erityisesti uimahalli, alkavat olla jo käyttöikänsä päässä nykyisessä kunnossaan.

– On riski, että uimahallin toiminta joudutaan joko lopettamaan tai siirtämään väistötiloihin ennen sihyn valmistumista. Tosin tämä riski on olemassa valituksista huolimatta. Jatkamme syksyllä joka tapauksessa käyttäjäyhteistyötä ja rakennesuunnittelua, Nikkari sanoo.

Fakta: Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Hanke perustuu kaupunginhallituksen ja -valtuuston vuoden 2017 päätöksiin.
Sihy-kokonaisuuteen tulee päivähoito, perusopetus, toisen asteen koulutus, kansalaisopisto, liikuntamahdollisuudet sekä yhdistysten tiloja.
Uudisrakennus tehdään elinkaarimallilla, joka tarkoittaa, että palveluntuottaja vastaa rakennuksen kunnosta tietyn määräajan.
Hankinta toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.
Hankkeen tavoitelaajuus on 21 500–22 500 bruttoneliömetriä.
Kokonaissopimuksen kustannusarvio on noin 80–85 miljoonaa euroa.
Urakoitsijaksi on valittu SRV Yhtiöt Oy.
Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy.
Rakentaminen oli tarkoitus aloittaa vuoden 2021 alussa.
Lähde: Hankkeen tilaajaryhmä

Valitukset hankintapäätöksestä, asemakaavamuutoksesta ja tonttien luovutusehdoista

Kaupunginvaltuuston tekemästä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hankintapäätöksestä oli jätetty Turun hallinto-oikeuteen viisi valitusta. Niiden takana olivat Juha Nevavuori, Eero Hento, As Oy Viikaistenportti/ Teppo Varpe, Ari Saastamoinen ja Seppo Sjöblom.

Sihyn alueen asemakaavamuutoksesta oli jätetty viisi valitusta. Yksittäisten valitusten allekirjoittajina olivat Nevavuori, Hento, Viikaistenportti/Varpe ja Sjöblom. Useamman henkilön yhteisen valituksen allekirjoittajina olivat Seppo Lohtaja, Sirkka-Liisa Virtanen-Lohtaja ja Jorma Laivoranta. Sihyn tonttien luovutusehtojen vahvistamisesta tuli kaksi valitusta, joiden takana olivat Nevavuori ja Hento.

Nevavuori vaatii valituksessaan, että valtuuston sihyyn liittyvät päätökset kumotaan kokonaisuudessaan ja asiat palautetaan käsiteltäväksi uudelleen. Nevavuoren mukaan valtuuston kokousta ei kutsuttu koolle niin kuin työjärjestys ja hallintosääntö edellyttivät, koska kutsut lähetettiin vain ensimmäisille varajäsenille. Nevavuoren valituksessa nostettiin esiin myös se, että kokoukset olisi pidetty salaisina.

Lohtajan ja Laivorannan valituksessa vaaditaan asemakaavamuutoksen hylkäämistä tai asian palauttamista uuteen valmisteluun. Päätös on heidän mukaansa syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja oli muutoin monissa kohdin lainvastainen.

Hento sekä Viikaistenportin Varpe valittivat hankintapäätöksestä, asemakaavamuutoksesta ja tonttien luovutusehtojen vahvistamisesta. He vaativat, että päätökset kumotaan ja palautetaan uuteen valmisteluun.

He vaativat myös päätösten täytäntöönpanokieltoa. Varpe huomauttaa myös, että päätöksenteossa on sivuutettu luottamushenkilöiden ja kuntalaisten mahdollisuus tiedonsaantiin.

Saastamoisen valitus vaatii elinkaarihankkeen valintapäätöksen kumoamista ja palauttamista uuteen valmisteluun. Valituksessa väitetään, että päätös on syntynyt kuntalain ja lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta vastaisesti. Valmistelu ja päätökset on hänen mukaansa tehty ei-julkisesti, jolloin kuntalaisilla ei ollut mahdollisuutta saada tietoa tai lausua mielipidettään.

Sjöblom valitti alueen kaavamuutoksesta ja toteaa sen olevan rakennusmuistolain tai sen hengen vastainen. Valituksessa nostetaan esille kolmen rakennuksen ja niiden kulttuuriperinnön tuhoaminen.

Päätös hankkeeseen ryhtymisestä tehtiin Sjöblomin mukaan virheellisiin ja tavoitteellisiin kustannusvertailuihin perustuen. Sjöblom vaatii, että kaavamuutos ja elinkaarihankkeen hankintapäätös kumotaan tai ainakin asiat käsitellään uudestaan.

Varpe: Kuukauden lisäajalle olisi ollut tarvetta

Asunto-osakeyhtiö Viikaistenportin hallituksen puheenjohtaja Teppo Varpe toivoo, että sihyn päätöksentekoa ja erityisesti alueen asemakaavamuutosta olisi lykätty kuukaudella. Varppeen mukaan tarjouspyynnössä olisi silloin selvästi näkynyt, mitä kaupunki haluaa.
– Nyt alueelle on tehty niin löysä kaava, että siihen sopii melkein mikä talo tahansa. Kaavoituksen tarkoitushan on ohjata rakentamista. Olen ihmetellyt, miksei kukaan muu ole tähän puuttunut, Varpe sanoo.

Varpe ihmettelee myös, miksi sihyä on valmisteltu suljettujen ovien takana ei-julkisena.
– Eihän nyt edes tiedetä, mistä me valittajat valitetaan, kun paperit ovat olleet ei-julkisia, Varpe lisää.

Varppeen mukaan Viikaisten nykyinen koulu on hyvässä kunnossa ja siinä on vain pieniä vikoja.
– Missään muualla ei aiota purkaa näin hyvää koulua. Siinä häviää 6–10 miljoonan euron omaisuus. Viat ilmastoinnissa ja lämmöneristeissä ovat täysin korjattavissa, Varpe lisää.

Varpe korostaa, ettei hän halua jarruttaa sihy-hankkeen etenemistä.
– Päätökset ovat olemassa, joten minun valitukseni takia aikataulu ei viivästy. Hanke ei tämän takia kaadu, mutta asiat on laitettava kuntoon ennen kuin hommaa viedään eteenpäin. Kyllä se uusi koulukin sieltä tulee, mutta harmittavan paljon siihen tarvitaan rahaa, Varpe toteaa.