Merkittävää meriluontoa Uudenkaupungin edustalla

0
Rakkohauru eli vanhalta nimeltään rakkolevä on luokiteltu silmälläpidettäväksi levälajiksi.

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt rannikon tärkeimmät vedenalaiset luontoalueet. Niiden listalle on päässyt myös Uudenkaupungin ulkosaaristo, joka onkin huikea merenalainen aarre.

SYKE:n työryhmä kävi läpi tutkijoiden keräämää tietoa rannikkovesien luonnosta ja valitsi 87 erityisen merkittävää kohdetta. Perusteluna oli erityisen monimuotoinen luonto, merkitys uhanalaisten lajien elinpaikkana, tai vaikkapa maisemallinen ainutlaatuisuus.

Nämä 87 aluetta ovat nyt virallisesti ekologisesti tärkeitä vedenalaisia meriluontoalueita eli lyhyesti EMMA-alueita. Tieto niistä on varmasti hyödyllistä, kun tehdään päätöksiä merialueiden käytöstä ja suojelusta.

EMMA-alueeksi valitun Uudenkaupungin ulkosaariston veden laatu on raportin mukaan lähes luonnontilainen, koska sisäsaaristo on suojannut sitä asutuksen ja teollisuuden jätevesiltä.

Koska vesi on melko puhdasta ja rannat matalia, alueelta löytyy hienoja rakkohauru- ja punaleväkasvustoja ja vedenalaisia niittyjä.

Itämeren rehevöitymisen, saastumisen ja suolapitoisuuden laskun vuoksi nämä elinympäristöt ovat kokeneet viime vuosikymmeninä kovia. Luontotyypeille on Suomessa annettu samanlaiset uhanalaisuusarviot kuin eläin- ja kasvilajeillekin.

Esimerkiksi punaleväyhteisöt ja rakkohaurupohjat ovat erittäin uhanalaisia. Vedenalaista nurmikkoa muistuttavat, hauraa ja hapsikkaa kasvavat niityt ovat vähän paremmassa jamassa, silmälläpidettävien joukossa.

Alueella on myös hienoja riuttoja. Itämeressä ei toki ole koralleista muodostuneita eläviä riuttoja kuten tropiikissa. Sen sijaan riutoiksi nimitetään merenpohjasta kohoavia kallioita ja lohkareikkoja.

Niitä peittää elämän kirjo, joka tuo kyllä mieleen tropiikin koralliriutat. Moniväriset levät, kasvit, simpukat ja polyypit kasvavat vyöhykkeinä veden syvyyden mukaisesti, ja niiden lomassa puikkelehtivat kalat, katkat, ravut ja muut vedenelävät.

Linnuille riutat ovat kuin katettuja buffetpöytiä. Uudenkaupungin edusta onkin tärkeä erityisesti muuttavien vesilintujen levähdyspaikkana. Erityismaininnan sai vielä Vekaran saari, joka on luontoaarre myös pinnan yläpuolelta. Sen kedoilla kasvaa melkoinen joukko harvinaisia kasvilajeja.

Hieno luonto ei aina ole jossain kaukana eksoottisissa kohteissa. Tässä tapauksessa se on aivan naapurissa.

Maija Karala