Asukkaita 225 vähemmän kuin vuosi sitten

0
Uudenkaupungin asukasluku on laskenut vuoden aikana 225 hengellä.

Tilastokeskuksen tuoreimpien eli kesäkuun lopun tilastojen mukaan Uudenkaupungin asukasmäärä oli vähentynyt vuodessa 225 henkilön verran. Suurin syy asukaskatoon on kuntien välinen muuttoliike, eli Uudestakaupungista poismuuttajia oli enemmän kuin kaupunkiin muuttavia.

Ilman maahanmuuttoa kaupungin väestötilanne olisi vieläkin negatiivisempi. Kun tarkastellaan väestömuutoksen osatekijöitä niin nähdään että maahanmuutto on tuonut kaupunkiin 95 uutta asukasta. Samaan aikaan luonnollinen väestömuutos, eli syntyneiden ja kuolleiden suhde on kaupungissa kuitenkin pahasti miinuksella, 81 henkilön verran.

Eniten kuitenkin kaupunkia kurittaa siis muuttoliike. Kuntien välinen muuttoliike näytti kesäkuun lopulla Uudellekaupungille miinusta 242 asukkaan verran.

Koko Vakka-Suomen väestömäärä on vuoden aikana vähentynyt 319 henkilöllä. Sama ilmiö on havaittavissa muidenkin Varsinais-Suomen seutukuntien kohdalla. Eli vaikka väkimäärä on Varsinais-Suomen alueella kasvanut reilulla tuhannella hengellä, niin kasvu on keskittynyt Turun seudulle muiden seutukuntien menettäessä asukkaitaan. Turun asukasluvun vuosimuutos näytti kesäkuun lopulla plussaa reilun 1400 asukkaan verran.

Asukasluvun lasku ei kuitenkaan koettele kaikkia Vakka-Suomen kuntia. Asukasluvun vuosimuutokset näyttävät Vehmaan kohdalla plussaa 25 asukkaan verran ja Kustavissakin asukkaita oli 17 enemmän viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Taivassalon saldo näytti kesäkuun lopulla plus yksi. Pyhäranta on menettänyt kesäkuun lopun tilaston mukaan vuodessa 38 asukasta, Laitila 99 ja Uusikaupunki siis reilut kaksisataa.

Alkuvuoden laskevista luvuista huolimatta Uusikaupunki on yhä Varsinais-Suomen 8. suurin kunta asukasluvulla mitattuna. Kesäkuun asukasmäärä Uudessakaupungissa oli 15 470. Asukasluvulla mitattuna Varsinais-Suomen kunnista sijalle 7. sijoittuvalla Loimaalla asukkaita noin 400 enemmän ja taas sijalla 9. majailevalla Paraisilla noin neljäsataa vähemmän kuin Uudellakaupungilla.

Maija Ala-Jääski

Turku houkuttelee muuttamaan

Maija Ala-Jääski

Uudessakaupungissa on kaupunginjohtaja Atso Vainion johdolla tutkittu väkilukutilastoja tarkasti. Täälläkin tilastojen takaa nousee esiin koko maata koskeva mega-trendi eli kaupungistuminen.

– Me menetämme asukkaita pääasiassa Turulle. Erityisesti nuoret haluavat suureen kaupunkiin asumaan. Toki muuttajien joukossa on myös varttuneempaa väkeä, totesi Vainio.

Toisaalta se, että Varsinais-Suomi kuuluu niiden kolmen maakunnan joukkoon, joissa väkiluku kasvaa, voidaan Vainion mielestä nähdä mahdollisuutena myös Uudellekaupungille.

– Kaupungistumisen ohella toinen trendi on se, että väki siirtyy pohjoisesta etelään. Tämä antaa mahdollisuuksia myös muille kuin suurille kaupungeille.

Vainio kuitenkin korosti, että nykyisen väestökehityksen muuttaminen vaatii toimia niin kuntatasolla kuin valtakunnallisesti.

– Ensi kevään kuntavaalien jälkeen päivitetään taas Uudenkaupungin strategiaa ja siinä yhteydessä on syytä pohtia niitä konkreettisia toimia, joiden avulla olisi mahdollista lisätä kaupungin vetovoimaa.

Samalla kaupunginjohtaja Atso Vainio peräänkuuluttaa toimia myös valtiovallan suunnalta.

– Ensin puolueiden pitäisi käydä avoin ja rehellinen keskustelu väestökehityksen suunnasta ja siitä halutaanko nykyistä suuntaa muuttaa. Vai todetaanko, että väki valuu suuriin kasvukeskuksiin muun maan näivettyessä, eikä tälle kehityssuunnalle voida mitään.

– Eli ensin on päätettävä mitä halutaan, miten erilaisia seutuja ja alueita halutaan kehittää. Ja tämän jälkeen päätettävä myös valtakunnan tasolla niistä konkreettisista toimista, miten näihin tavoitteisiin voidaan päästä, korosti Atso Vainio.

Vehmaalla uusi koulu ja halvat tontit ovat lisänneet asukasmäärää

Maija Ala-Jääski

Monista muista kunnista poiketen Vehmaa on onnistunut kasvattamaan asukasmääräänsä. Tämä ei kunnanjohtaja Ari Koskisen mukaan ole mitään sattumaa, vaan pitkäjänteisen työn tulosta. Kunnassa on panostettu erityisesti lapsiperheitä kiinnostaviin palveluihin.

– Ensimmäisenä täytyy nostaa esille meidän uusi upea hirsikoulu. Koululaisten määrän kasvusta kertoo esimerkiksi se, että ensi viikolla koulutyönsä aloittaa peräti kaksi ensimmäistä luokkaa ja se on tämän kokoisessa kunnassa kyllä harvinaista, totesi Koskinen.

Uuden koulun vieressä on myös uusi liikuntahalli ja monipuolinen lähiliikunta-alue.

– Uusi koulurakennus mahdollisti sen, että saimme remontoitua Kirkonkylän koulusta uudet tilat päiväkodille. Eli päiväkoti tulee tästä syksystä alkaen toimimaan yhdessä osoitteessa remontoiduissa tiloissa, selvitti Koskinen.

Lapsiperheitä Vehmaalla muistetaan myös 300 euron vauvarahalla. Pienokaisia on kuntaan viime vuosina syntynytkin parikymmentä.

Vehmaalla on tehty jo vuosia myös erittäin aktiivista tonttikampanjaa. Omakotitalotontteja on kaupiteltu hyvin edulliseen hintaan ja kauppa on käynyt.

– Tänä vuonna reilun kokoisia tontteja on myyty 150 eurolla ja varmasti jatkamme jotain vastaavaa markkinointikampanjaa myös ensi vuonna, kertoi Koskinen.

– Asuntomarkkinoiden jakautuminen pelaa myös Vehmaan eduksi. Monissa kasvukeskuksissa asuntojen hinnat ovat jo karanneet käsistä, mutta täällä maalla nuorellakin perheellä on varaa asua tilavasti, muistutti Koskinen.

Kunnanjohtaja Koskinen nosti vielä yhdeksi kunnan asukaslukuun varmasti positiivisesti vaikuttaneen tekijän, eli etätyön lisääntymisen.