Budjetteja valmistellaan nyt sumussa

0

Kevät ja kesä on vietetty kunnissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Osassa Vakka-Suomen kunnista toimistolle on palattu lomien jälkeen, toisissa kunnissa etätöitä on päätetty jatkaa. Uudessakaupungissa virastotalo Mörne pitää ovensa toistaiseksi suljettuna ulkopuolisilta kävijöiltä.

Korona itsessään on aiheuttanut monenlaisia uusia poikkeuksellisia järjestelyjä, mutta kuntalaisten näkökulmasta tärkeintä tietysti on ollut palvelujen turvaaminen.

Syksyä kohti mennään edelleen sumussa, mutta epävarmuuteen on pakko sopeutua. Talousarvioiden tekeminen on näissä oloissa haasteellista jokaisella hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriö arvioi huhtikuussa, että vuoteen 2024 mennessä jopa yli 200 kunnalla olisi taseeseen kertynyttä alijäämää. Uusikaupunki on yksi niistä. Tuoreimman arvion mukaan alijäämää näyttää tälle vuodelle kertyvän 1,5 miljoonaa euroa. Se on paljon, mutta kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin vielä keväällä.

Valtion myöntämä koronatuki korvaa osittain verotuloissa tulleita menetyksiä. Uusia tukia ensi vuodelle ei ainakaan ministeriön lisätalousarvioesityksessä ole kunnille luvassa, vaikka korona varmasti heijastuu kuntataloudessa ensi vuonna.

Erikoissairaanhoidossa on selvitty pienemmillä kustannuksilla, kun poliklinikkakäyntejä on ollut vähemmän. Sairastuvuus tuskin on silti korona-aikana vähentynyt, mutta ihmisten kynnys hakeutua hoitoon on kasvanut. Tämän ilmiön seuraukset näkyvät vasta tulevaisuudessa.

Sosiaalipalvelujen menot ovat Uudessakaupungissa kasvaneet peräti miljoonalla eurolla. Se on luku, jonka taustoihin päättäjien kannattaa nyt pysähtyä.

Lasten ja nuorten kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut huolestuttavasti miljoonalla eurolla. Se kertoo siitä, että apua ja tukea tarvitsevia perheitä on paljon. Ennaltaehkäisevästä työstä ei pidä tinkiä, vaan jatkaa kaupungissa jo tehtyä työtä perheiden matalan kynnyksen palvelujen kehittämisessä.