Koulutyö alkaa keskiviikkona

0
Koulujen lukukausi alkaa ensi keskiviikkona. Koronatilanteen takia opetus keskitetään mahdollisuuksien mukaan omiin kotiluokkiin.

Uudenkaupungin peruskouluissa ja lukiossa syyslukukausi käynnistyy ensi keskiviikkona. Opetus alkaa kaikkien oppilaiden osalta lähiopetuksena. Koska koronaviruksen leviämisen osalta tilanne elää koko ajan, eikä rokotetta virusta vastaan ole vielä olemassa, on koulutyö aloitettava tietyin poikkeusjärjestelyin.

– Ensinnäkin opetus pyritään järjestämään kaikissa kouluissa mahdollisimman väljästi ja mahdollisimman pienissä opetusryhmissä. Kotiluokissa tapahtuvaa opetusta painotetaan myös yläkouluissa, luetteli Uudenkaupungin opetustoimenjohtaja Arja Kitola.

Kouluissa jatketaan myös kevään viimeisiltä kouluviikoilta tuttuja käytänteitä; painotetaan hyvää käsihygieniaa, noudatetaan turvavälejä, vältellään opetusryhmien välistä kanssakäymistä ja pidetään oppitunteja mahdollisuuksien mukaan myös ulkona.

– Olemme päättäneet, ettei vanhempainiltoja pidetä tai koulujen kerhotoimintaa aloiteta ennen syyskuun loppua, vaan katsomme miten tautitilanne tästä kehittyy, lisäsi Kitola.

Samalla hän korosti sitä, ettei koronaviruksen leviämisen ehkäisy ole ainoastaan opetustoimen asia.

– Maanantaina lähtee kaikille oppilaiden huoltajille vielä tiedote koulun alkuun ja koronaan liittyen. Haluaisin kuitenkin muistuttaa kaikkia siitä, että kipeänä ei tulla kouluun, eikä flunssaoireista lasta saa viedä päivähoitoon. Hyvin matalalla kynnyksellä on nyt niin oppilaiden kuin opettajien lähdettävä kesken koulupäivän kotiin jos tulee koronaan liittyviä oireita. Myös koronatesteihin on syytä mennä ripeästi, painotti Kitola.

Kitola myös muistutti turvavälien tärkeydestä vapaa-ajallakin.

– Ymmärrän hyvin, että nuoret haluavat kokoontua yhteen ja tavata toisiaan, mutta jos näitä lähikontakteja ei vältellä vapaa-ajalla, niin kaikki meidän ponnistelut ja ylimääräinen työ kouluissa on aivan turhaa, selvensi Kitola.

Uudenkaupungin opetustoimi on saanut valtion korona-avustusta 150 000 euroa ja ns. tasa-arvorahaa 200 000 euroa.

– Nämä hankerahat varmistavat sen, että pystymme nyt syksyllä tarjoamaan riittävästi tukiopetusta niille lapsille ja nuorille, jotka viime kevään etäopetuksessa jäivät kyydistä. Lisäksi pystymme järjestämään jakotunteja, pienentämään ryhmäkokoja sekä palkkaamaan varhaiskasvatukseen ohjaajia maahanmuuttajataustaisia lapsia varten. Saamme siis niitä tarvittavia välineitä, jotta sekä peruskoulussa että varhaiskasvatuksessa voidaan vastata lasten ja nuorten tarpeisiin.

– Erityisen iloinen olen siitä, ettei Uudenkaupungin kaupunki ole monen muun kunnan tavoin lähtenyt lomauttamaan opetushenkilöstöä. Tarvitsemme kaikki voimat ja resurssit, että selviämme tulevasta, mahdollisesti jälleen hyvin poikkeuksellisesta lukukaudesta, Arja Kitola painotti.

Etäopetukseen siirtyminen mahdollista paikkakuntakohtaisesti


Maija Ala-Jääski

Koska koronavirustilanne elää jatkuvasti, valmistaudutaan Uudessakaupungissakin siihen, että etäopetukseen on mahdollisesti palattava vielä tämän syksyn aikana.

– Eduskunnan hyväksymät väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin antavat mahdollisuuden paikallisesti päättää koulujen tai päiväkotien sulkemisesta mikäli tautitilanne sitä vaatii. Enää ei siis vaadita ylemmältä taholta tulevaa määräystä, selvitti opetustoimenjohtaja Arja Kitola.

Käytännössä sulkemispäätös perustuisi terveydenhuoltoviranomaisten antamiin tietoihin ja ohjeisiin ja päätöksen tekisi Uudenkaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta. Opetushallituksen antaman ohjeistuksen mukaan lähiopetukseen kuitenkin jäisivät kaikista haavoittuvammassa asemassa olevat oppilaat, eli esiopetuksen oppilaat, perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaat, erityisen tuen tarpeessa, pidennetyn oppivelvollisuuden sekä valmistavan opetuksen oppilaat.

– Näiltä osin ohjeistus on nyt erittäin selkeä, totesi Kitola.

Perusopetuslakiin tehty muutos mahdollistaa myös muut poikkeukselliset opetusjärjestelyt, kuten oppilaiden vuorottelun lähi- ja etäopetuksessa.