Uudenlainen ratkaisu mökkien jätehuoltoon on jätekimppa

0
Mökkiläisten yhteinen, siisti ja lukittu jätekatos on rakennettu maisemaan sopivaksi.

Uudessakaupungissa siirryttiin myös haja-asutusalueella kiinteistökohtaiseen jätteenkeräysjärjestelmään tämän vuoden alusta. Samalla poistettiin jäteasemien yleiset sekajäteastiat. Kiinteistön omistajan tai vuokralaisen tuli tehdä joko kiinteistökohtainen jätehuoltosopimus tai naapurien kanssa yhteinen kimppasopimus jätteenkuljetusyrittäjän kanssa.

Se, miten jätehuolto saadaan näiden uusien jätehuoltomääräysten mukaisesti järjestettyä esimerkiksi kesämökillä, on aiheuttanut päänvaivaa monille.

– Yksi Uudessakaupungissa tähän ongelmaan keksitty vastaus on parinkymmenen, samalta alueelta mökin omistavan henkilön jätekimppa sekä yhteinen jäteasema, kertoi Uudenkaupungin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Arto Salonen .

Kyseinen jäteasema on lukittu rakennus, jonka sisällä on sekajäteastiat. Rakennukseen on avaimet vain jätekimppaan kuuluvilla mökinomistajilla.

Syitä siihen, miksi mökkiläiset perustivat jätekimpan oli useita. Kaiken alkusysäyksenä oli kaupungin päätös sulkea yleisten jäteasemien sekajäteastiat joihin mökeiltä oli totuttu viemään roskat jo vuosien ajan.

– Valitettavasti näille haja-asutusalueiden jäteasemille toivat roskansa myös muut kuin alueen asukkaat ja mökkiläiset ja niinpä jäteasemat täyttyivät aina nopeasti roskista, myös niistä kyseiseen jätepisteeseen täysin kuulumattomista roskista, muistutti Salonen.

Jätekimpan sijaan jokainen alueen mökkiläinen olisi voinut tehdä kiinteistökohtaisen sopimuksen jätteiden noudosta mökkikiinteistöltään jonkin jätehuoltoyrityksen kanssa.

– Tämä olisi ollut sekä kallista että ympäristön kannalta erittäin epäekologista. Suurin huoli nousi kuitenkin mökkiteiden kunnosta. Mikäli monta tonnia painavat jäteautot olisivat jatkuvasti huristelleet mökkitieverkostolla, niin todennäköisesti tiet olisivat vaurioituneet pahoin, ainakin kelirikkokautena, selvitti Salonen.

Vanhat mökkitiet ovat ajoittain myös erittäin kapeita, joten raskaan liikenteen lisääntyminen alueella olisi myös lisännyt onnettomuusriskiä.

Mökkiläiset siis päättivät perustaa yhteisen jätekimpan. Nyt kukin mökkiläinen kiikuttaa omat sekajätteensä alueen yhteiselle jäteasemalle, mistä yksi jäteauto käy ne hakemassa pois sovitun aikataulun mukaisesti. Lajittelukelpoiset jätteet jokainen mökinomistaja vie puolestaan niille varatuille keräyspisteille, esimerkiksi Uudenkaupungin keskustaan. Biojätteet kompostoidaan jo mökkitontilla.

– Jäteasema on kuitenkin rakennettu niin isoksi, että sinne on tulevaisuudessa mahdollista lisätä omat astiat lajittelukelpoisille jätteille. Tällä hetkellä lajiteltujen jätteiden keruuta ei vielä haja-asutusalueella ole, mutta tulevaisuus tuonee muutoksia tähänkin asiaan, totesi Salonen.

Jäteasemarakennuksen mökkiläiset rakensivat talkoilla hankkimalleen vuokratontille. Rakennustöiden yhteydessä konsultoitiin myös jätteenkuljetusyritystä. Näin varmistettiin se että jäteautolle on riittävästi turvallista kääntymistilaa.

– Tavoitteena oli että jäteasemarakennuksesta tulee mahdollisimman hyvin maisemaan sopiva ja siisti, kuvaili Uudenkaupungin Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Arto Salonen.

Uudenkaupungin Omakotiyhdistyksen jäsenistöön kuuluu myös vapaa-ajan asukkaita.