Vertek nousee kymmenen suurimman joukkoon

0
Vertekin verkostoasentajat Sami Varjonen ja Santeri Lahtinen asennustöissä Kalannin keskustaan rakennetulla uudella puistomuuntajalla.

Sähkö- ja tietoliikennealan palveluyritys Vertek Oy on tehnyt sulautumissopimuksen loimaalaisen Sallila Sähköasennus Oy:n kanssa. Sulautumisen jälkeen Vertek Oy:n liikevaihto kasvaa noin 45 miljoonaan euroon.

– Strategiassamme lähdemme vahvistamaan markkina-asemaamme ja kannattavuuttamme ja laajentuminen on johdonmukainen askel tähän suuntaan. Sulautumissopimuksen myötä Vertek nousee Suomen kymmenen suurimman sähkö- ja tietoliikennealan palveluyrityksen joukkoon, kertoi Vertek Oy:n toimitusjohtaja Simo Rosendahl .

Sallilan Sähköasennuksen 40 työntekijää siirtyvät Vertekin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Vertekin ja Sallila Sähköasennuksen sulautumissopimus heijastelee alalla parhaillaan tapahtuvaa rajua muutosta ja alati kiristyvää kilpailua.

– Viimeisten vuosien aikana suuret sähkö- ja tietoliikennealan palveluyritykset ovat nousseet otsikoihin heikon taloudellisen kannattavuutensa takia. Alan tuloskehitys onkin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta laskenut voimakkaasti. Tämän seurauksena on nähty yhtiöiden sulautumisia ja merkittäviä rakenteellisia muutoksia, selvitti Rosendahl.

Vertekin strateginen tavoite sähkö- ja tietoliikennealan palvelutarjoajana on vahvistaa asemaansa toimialan toimintaympäristön muutoksen keskellä.

– Kiristynyt markkinatilanne edellyttää jatkossa volyymin kasvattamista ja leveämpiä hartioita, jotta palvelutarjonnalla ja osaamisella päästään vastaamaan menestyksekkäästi alan kysyntään suhdannevaihteluista riippumatta, totesi Rosendahl.

– Sallila Sähköasennuksen vahva osaaminen ja maantieteellinen asemointi tukee erinomaisesti tavoitteitamme ja lisää mahdollisuuksiamme kehittyä ja uudistua vaativalla ja kilpaillulla toimialalla jatkossakin, lisäsi Rosendahl.

Sähkön toimitusvarmuuteen liittyvä maakaapelointi kääntyy lähivuosina laskuun, tämän lisäksi automaatio ja digitalisaation liittyvä muutos vaikuttaa sähkö- ja tietoliikennealan palveluyritysten liiketoimintaan.

– Kasvua on kuitenkin löydettävissä mm. kiinteistöurakoinnista ja teollisuuden palveluista sekä suunnitteluliiketoiminnasta. Lisäksi rinnalle on nousemassa uutta liiketoimintaa kuten uusiutuvaan energiaan, sähköautoiluun ja älykoteihin liittyvät ratkaisut, kuvaili Rosendahl.

Sallila Sähköasennus Oy on Sallila Energia -konserniin kuuluva Etelä- ja Länsi-Suomessa toimiva verkostourakointiin erikoistunut yritys, joka toteuttaa myös sähköverkostojen huolto- ja kunnossapitotöitä, erilaisia kiinteistösähköasennuksia sekä aurinkopaneeli- ja sähköautojen latauspisteasennuksia.

– Sallila Sähköasennuksen ja Vertekin liiketoiminnat ovat yhteneväiset, mutta yhtiöillä ei ole päällekkäisiä toimintoja. Tämä antaa hyvän lähtökohdan organisaation ja toiminnan kehittämiseen. Ei ole mitään saneeraustarpeita, mutta etua saamme yhteisen hallinnon, yhteishankintojen ja investointien kautta. Henkilöstön osaaminen kehittyy ja voimme palvella asiakkaitamme entistä kattavammin. Kaikki tämä myös vahvistaa työllisyyttämme, totesi Rosendahl.

Yhtiöiden sulautuminen tapahtuu virallisesti tämän vuoden lopulla. Samalla Sallila Energia Oy:stä tulee Vertek Oy:n osakas.

– Tämän jälkeen meillä on kolme vahvaa ankkuriomistajaa, Vakka-Suomen Voima, Rauman Energia ja Sallila Energia, ja tämä antaa meille tukevan kivijalan. Vertekistä tulee alan vahvin toimija Lounais-Suomessa ja myös meidän asema Pirkanmaalla vahvistuu, mutta järjestelyllä on myös valtakunnallista merkitystä, kuvaili Rosendahl.

Muutoksista huolimatta Vakka-Suomen Voima säilyy Vertekin suurimpana omistajana.

– Ja myös meidän paikallinen identiteettimme säilyy, lupasi toimitusjohtaja Simo Rosendahl.