Keskustan kehittäminen jatkuu meriteemalla

0
Alisenkadun puut on aikoinaan istutettu väärin ja liian lähelle kiinteistöjä. Nyt puiden juuret rikkovat katukivetystä ja suurimpien puiden oksat makaavat kiinteistöjen katoilla. Tulevan kunnostustyön yhteydessä vanhat puut poistetaan ja korvataan uusilla, paremmin katupuiksi sopivilla. Myös puiden sijoituspaikat muuttuvat.

Uudenkaupungin pääkadun, Alisenkadun kunnostus- ja muutostyöt alkavat viimeistään ensi vuoden alussa.

Liljalaaksonkadun ja Koulukadun välisestä osuudesta on tarkoitus rakentaa kävelypainotteinen hidaskatu. Katu saa oman persoonallisen ilmeensä Uudenkaupungin saaristosta.

– Kadun ilmeen suunnittelussa pohjana on ollut Uudenkaupungin edustan merikortti. Kadun pintaan heijastetaan gobo-valojen avulla joukko saaria ja saarten nimiä ja koordinaatteja tuodaan esille myös katukivetykseen tehtävien kaiverrusten avulla.

– Tulevaisuudessa on siis mahdollista tehdä vaikka treffit Putsaaren kohdalla tai tutustuttaa turisteja Uudenkaupungin saaristoon vain vaeltamalla Alisellakadulla, selvittivät kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen ja hanketyöntekijä Sonja Stenman.

Saaristoteemalla halutaan nostaa esiin kaupungin merellisyyttä ja sitoa keskusta teemallisesti Kaupunginlahden ympäristöön, missä meri ja merenkulku on vahvasti esillä.

Alisenkadun muutostöitä ohjaa ajatus muuntojoustavuudesta.

– Meistä kukaan ei tiedä millainen maailma on parinkymmenen, saati sitten viidenkymmenen vuoden päästä. Suunnitelmissa onkin lähdetty siitä, että katutila muuttuu tarpeiden mukaan, painotti Sonja Stenman.

Katutilan käytössä huomioidaan muuttuvat vuodenajat ja sesongit.

– Tarvittaessa katu on mahdollista muuttaa kokonaan kävelykaduksi vaikkapa jonkun tapahtuman ajaksi. Toisaalta on myös mahdollista lisätä parkkipaikkoja ja näin tukea alueen kivijalkaliikkeiden toimintaa hiljaisempien talvikuukausien ajan, kertoi Stenman.

Muuntojoustavuutta korostetaan myös istutusten avulla. Osa puista istutetaan maahan, mutta osa istutetaan suuriin ruukkuihin, joita on mahdollisuus tarpeen mukaan siirtää. Näin voidaan kadulle rakentaa vihreä ”keskittymä” jos tarpeen. Istutusruukut voidaan myös viedä väliaikaisesti pois ja tehdä näin kadulle lisää tilaa.

Vuosikymmenten puheista vihdoin tekoihin

Maija Ala-Jääski

Uudenkaupungin pääkadun eli Alisenkadun kehittämisestä ja ilmeen kohentamisesta on puhuttu jo vuosikymmeniä. Puheista on päästy myös suunnitelmien tasolle, mutta ei koskaan käytännön toteutukseen. Nyt kuitenkin näyttää vahvasti siltä, että Alisenkadun kunnostustyö saadaan vauhtiin vuodenvaihteessa, mikäli Uudenkaupungin tekninen lautakunta hyväksyy katusuunnitelmaehdotuksen lokakuun kokouksessaan.

Alisenkadun kunnostustöillä tavoitellaan viihtyisämpää keskustaa. Kadun suunnittelussa on kiinnitetty huomiota esteettömyyteen ja viihtyvyyteen. Kävelypainotteisella hidaskadulla on mahdollista liikkua niin jalan, pyörällä kuin autolla ja kaikki toiminnot tapahtuvat samassa tasossa eli liikkumista haittaavia reunakivetyksiä tai vastaavia ei ole. Viihtyisyyttä luodaan laadukkaalla valaistuksella, viheristutuksilla, istuinryhmillä ja vastaavilla.

– Viihtyisyys taas lisää keskustan painoarvoa. Keskustasta tulee luonteva kohtaamispaikka, mikä osaltaan myös lisää kivijalkaliikkeiden toimintamadollisuuksia, tiivisti projektityöntekijä Sonja Stenman.

Kadun pintarakenne tulee olemaan suomalaista kivilaattaa. Valaisinpylväät on valittu niin, että niihin on helppo kiinnittää banderolleja, koristeköysiä, valoketjuja ja vastaavia. Kadun varteen tuodaan myös kiinteitä kalusteita, lähinnä penkkejä.

Kaikki nyt Liljalaaksonkadun ja Koulukadun välisellä katuosuudella kasvavat puut kaadetaan ja korvataan uusilla.

– Näin on valitettavasti pakko tehdä, sillä kadulla nyt kasvavat puut on aikoinaan istutettu väärin ja aivan liian lähelle rakennuksia. Puiden juuret tekevät tuhoa rakennusten perustuksissa ja rikkovat kadun pintarakennetta. Lisäksi puista valuu kesällä kaiken sotkevaa mahlaa, luetteli Stenman.

Kadulla tulee olemaan 20 kilometrin nopeusrajoitus. Polkupyörille rakennetaan omat, 5–10 pyörän kokoiset pyöräparkit.

Alisenkadun kunnostustyötä on tarkoitus jatkaa seuraavina vuosina.

Yrittäjiä huolestuttaa parkkipaikat ja aikataulu

Maija Ala-Jääski

Alisenkadun katusuunnitelmaehdotusta esiteltiin keskiviikkona Uudenkaupungin keskustan ja kiinteistöjen omistajille. Paikalle oli saapunut noin parikymmentä henkeä ja keskustelu suunnitelmista kävi vilkkaana.

Suhtautuminen ehdotukseen oli pääosin suopea, toki ongelmakohtiakin ehdotuksesta löytyi. Eniten puhetta syntyi parkkipaikoista ja niiden käytöstä.

Suunnitelmassa Alisestakadusta tehdään muuntojoustava ja parkkipaikkojen määrää kadun varrella voidaan muuttaa aina tarpeen mukaan. Parkkipaikkojen käyttöä ohjeistetaan ei-kiinteiden liikennemerkkien avulla.

Moni epäili sitä, miten monta kertaa vuoden aikana muuttuvat parkkeerauskäytännöt osataan ottaa huomioon. Kadun varrelle toivottiin lisää selkeästi merkittyjä, käytännöllisiä vinoparkkiruutuja ja pysäköintiajan rajaamista. Keskustan yrittäjien ongelmana tällä hetkellä ei niinkään ole parkkipaikkojen vähyys, vaan se että kielloista huolimatta autot pysäköidään liikeyritysten asiakaspaikoiksi tarkoitetuille parkkipaikoille koko päiväksi.

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen lupasi, että vinoparkin rakentamista tietylle osalle katua tutkitaan.

Yrittäjiä huolestutti myös hankkeen aikataulu. Rakentamisen pitäisi sujua mahdollisimman nopeasti ja niin, että siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa alueen yrityksille.

– Rakentaminen on tarkoitus teettää kokonaisurakkana ja tämän pitäisi osaltaan auttaa siinä, että rakentamisaikataulu pitää. Tavoitteena on, että työt saadaan tehtyä ennen kesäsesongin alkua, selvitti Arvela-Hellen.

Saaristoteemaan suhtauduttiin yrittäjien puolelta suopeasti.

Kaupunginarkkitehti Arvela-Hellen muistutti, että myös kiinteistönomistajien ja alueen yrittäjien panostuksia vaaditaan, jotta katutilasta tulee houkutteleva ja viihtyisiä. Myös yhteiset tapahtumat ja tempaukset lisäävät keskustan vetovoimaa.