Koiviston saaresta kehitetään jälleen vapaa-ajan kohdetta

0
Koiviston saari on noin 10 minuutin venematkan päässä kaupungin keskustasta.

Kaupungin edustalla sijaitsevasta Koiviston saaresta suunnitellaan jälleen ympärivuotista vapaa-ajan kohdetta. Koiviston saareen suunniteltiin jo vuonna 2008 uuden vuosikymmenen kalastajakylää useamman tahon yhteisellä ideakilpailulla, mutta se ei silloin johtanut jatkotoimenpiteisiin.

Nyt turkulainen talon- ja maanrakennukseen sekä metalliteollisuuteen keskittynyt A. Kiviniemi Oy on esittänyt kaupungille yhteistyösopimusta Koiviston saaren kehittämiseksi ympärivuotiseksi vapaa-ajan kohteeksi. Yritys on teettänyt alustavan suunnitelman alueelle toteutettavista rakennuksista.

Yrityksen ehdotuksen mukaan saareen rakennettaisiin kuivakäymälöillä varustettuja rakennuksia, jotka on tarkoitettu lyhytaikaisesti vuokrattaviksi kohteiksi. Suunnitelman mukaan vuokraustoimintaa tukemaan tarvittaisiin myös paikallisia lisäpalveluita, kuten kuljetus- ja ravintolapalveluita.

Asiaa käsiteltiin maanantaina kokoontuneessa kaupunginhallituksessa ja kaupunginjohtaja Atso Vainion pohjaehdotuksena oli, että yhteistyösopimus solmittaisiin A. Kiviniemi Oy:n kanssa. Raimo Löfstedt (kok.) esitti puolestaan, ettei kaupunki sopisi yhteistyösopimusta yrityksen kanssa. Birgitta Runola (kesk.) kannatti Löfstedtin ehdotusta.

Kaupunginhallitus piti asiasta neuvottelutauon, jonka jälkeen asiasta äänestettiin. Äänin 7–4 kaupunginhallitus päätti, että yhteistyösopimus tehdään ja ranta-asemakaavoitus aloitetaan Koiviston saaressa.

Sopimuksen puolesta äänestivät Pentti Aitamurto (vas.), Jarmo Kolkka (sdp.), Mauri Kontu (kesk.), Merja Kosk i (sdp.), Heli-Päivikki Laurén (sdp.), Jaana Reijonsaari-Korsman (sdp.) ja Heikki Wala (pro uki). Sopimusta vastaan äänestivät Johanna Kutila (kok.), Löfstedt (kok.), Runola (kesk.) ja Matti Arvonen (ps.).

Yhteistyösopimuksella yritys ja kaupunki sopivat alueen ranta-asemakaavoituksen käynnistämisestä, kaavoituksen tavoitteista sekä tehtävä- ja kustannusjaosta. Ranta-asemakaavan laatii Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu. Hankkeelle tehdään myös liiketoimintasuunnitelma, jonka avulla haetaan yhteistyökumppaneita ja rahoittajia.

Alueella on vesiosuuskunnan rakennuttava ”kesävesijärjestelmä”. Sopimuksen mukaan vesijärjestelmä muutetaan ympärivuotiseksi ja kaupunki vastaisi tarvittavista töistä, investoinneista ja ylläpitokustannuksista. A. Kiviniemen Oy:llä olisi vastuu sähköverkkoon liittyvistä laajennus- ja muutostöistä sekä siihen liittyvistä ylläpitokustannuksista.

Uusikaupunki omistaa 55 hehtaarin kokoisen Koiviston saaren ja sen ympärillä olevat vesialueet. Koivisto on lähes rakentamatonta viheraluetta ja siellä on muutamia purkukunnossa olevia vuokramökkejä.