Suunnitelma: Välskärintietä ei saa jatkossa ajaa golfravintolan pihalle asti

0
Mikäli Välskärintien asemakaavamuutos menee sellaisenaan läpi, niin jatkossa tästä ei saa ajaa läpi kohti golfkenttää.

Välskärintien alueen asemakaavaa muutetaan. Alueelle on tullut A-sairaalan oston jälkeen lisää autoliikennettä, eikä alueella ole tarpeeksi parkkipaikkoja. Myös Välskärintiellä sijaitsevan niin sanotun D-talon eli keltaisen kivitalon muuttaminen asuinkäyttöön vaatii alueelle asemakaavan muutosta.

Alueen asemakaavaa muutetaan siis rakennusten uusia käyttötarkoituksia vastaavaksi ja samalla suunnitellaan alueen kulkuyhteydet ja järjestellään alueen pysäköintiä. Jatkossa alueelle osoitetaan kulku useampaa eri reittiä.

Asiakasliikenne Välskärintieltä esimerkiksi A-sairaalaan järjestyy kaupunkisuunnittelun mukaan parhaiten nykyisen koivukujan kautta, mutta liittymää siirretään liikenneturvallisuuden kannalta parempaan paikkaan.

Liittymän siirto muuttaa Välskärintien ja Lokalahdentien risteysaluetta toimivammaksi. Myös terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin edusta on saatava toimivammaksi ambulanssi- ja saattoliikenteen takia.

Terveyskeskuksen henkilökunnan, D-talon ja golfkentän liikenteelle osoitetaan katuyhteys nykyisen golfkentälle kulkevan tien paikalle. Hammashuollon ja vuodeosasto Kuunarin sijoittuminen B-taloon eli niin sanottuun vihreään taloon asettaa kaupunkisuunnittelun mukaan omat vaatimuksensa liikennejärjestelyihin.

Golfkentälle kulkevan katuyhteyden varteen osoitetaan myös laajempi asiakaspysäköinti. Kaupunkisuunnittelun mukaan pysäköintialueet on suunniteltu siten, että ne hyödyttävät sekä A-sairaalaan sijoittuvaa terveyskeskusta, B-talon hammashuoltoa ja Kuunaria.

Golfravintolaan ja Mörnen eteläpuolisille asuinrakennuksille kuljetaan jatkossa Lokalahdentieltä. Autojen läpikulkuliikennettä Välskärintieltä Mörnen ja A-sairaalan väliin jäävän piha-alueen läpi ei enää myöhemmin sallita, mutta kevyt liikenne ja huoltoajo saavat jatkossakin käyttää reittiä.

Maanantaina kokoontunut Uudenkaupungin kaupunginhallitus päätti, että kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta.