Tärkeintä on kohtaaminen

0

Viimeiset viikot ovat kertoneet merkityksen työlle, jota tulin Uuteenkaupunkiin tekemään pari vuotta sitten aloittaessani uudessa hyvinvointijohtajan virassa.

Yllättyneenä, otettuna ja kiitollisena olen kuunnellut palautteita. Kaupunkilaiset, työyhteisö sekä useat yhteistyöverkoston toimijat ovat sanoittaneet ja tehneet selväksi tämän tehtävän merkityksen.

Tärkeäksi on koettu se, mitä olemme saaneet yhdessä aikaiseksi, minkälaisia uusia alkuja on tehty ja mihin suuntaan kehitystyötä on viety – millaista pöhinää kaupungissa on. Tästä on ollut kyse vastuualueeni palvelujen kehittämisessä, poikkihallinnollisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä sekä toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisessä.

Voimakkaimmin on viestitty kohtaamisista; miten viranhaltija kohtaa kaupunkilaisen, johtaja henkilöstönsä, työkaveri työkaverin, ammattilainen asiakkaan, esittelijä lautakunnan ja kaupunki yhteiskunnan toimijat. Miten ihminen kohtaa toisen ihmisen rooleista riippumatta.

Kohtaamisen tapa on ollut keskeisintä ja vaikuttavinta. Siinä sivussa – mutta ei sivuasioina – ovat asiatkin edenneet.

Kohtaaminen on ytimessä Uudenkaupungin hyvän elämän kärkiohjelmassa. Luottamus syntyy kaikenikäisten kuntalaisten arvostavasta, välittävästä ja kunnioittavasta kohtaamisesta. Tasaveroisuus toteutuu työntekijöiden työstäessä yhteisiä asioita tai asiakkaan kulkiessa palvelusta toiseen.

Hyvät kohtaamiset eivät silottele erilaisia näkökulmia eivätkä siivoa erimielisyyksiä, päinvastoin, juuri ne luovat pohjaa yhteisille suunnitelmille, päätöksille ja toimeenpanoille. Lopputulos on usein kompromissi, mutta niihinkin ollaan valmiimpia ja sitoutuneempia aidon vuorovaikutuksen ansiosta.

Osallisuuden kokemuksesta voi syntyä hyvän elämän kierre; hyvinvointia, veto- ja pitovoimaa ja elinvoimaa. Tämä viesti kuuluu kauas, sillä kun koen kuuluvani yhteisöön ja olevani osallinen, haluan antaa panokseni oman elämäni, yhteisöni ja yhteiskunnan resurssiksi.

Näiden panosten ei tarvitse olla suuria. Kun riittävän moni kokee osallisuutta ja motivoituu antamaan pienenkin panoksen, syntyy suurempi tuotos.

Ennen viimeistä talvimyrskyä, jolloin Kaupunginlahti tulvi, brändäsimme johtamani hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut. Tiivistimme ja kirkastimme palvelujemme ydintä, mikä sopii mielestäni erinomaisesti hyvän elämän kärkihankkeen lähtöajatukseksi, miksei tavoitteeksikin: hyvää oloa ja osallisuutta – ole mukana.

Hyvän elämän palvelujen tahtotilaksi voidaan määritellä elämässä mukana pysyminen edistämällä osallisuutta hyvien kohtaamisten kautta.

Jokaisen ukilaisen tahtotilana voisi olla: tule mukaan. Pidetään yhdessä huolta, että kaikki tulisivat kohdatuiksi ja olisivat osallisia – asukkaat kaupungissa, naapurit toisilleen ja yksilöt yhteisöissään.

Kiitos ukilaiset näistä kahdesta vuodesta ja pidetään huoli hyvän elämän kärkihankkeen toteutumisesta. Se on meidän kaikkien yhteinen asia niin Ukissa kuin muuallakin.

Asta Engström

Kirjoittaja työskenteli Uudessakaupungissa hyvinvointijohtajana ja siirtyi vapaa-aikajohtajaksi Nokialle syyskuussa