Etätöiden tekemistä suositellaan

0
Julkisissa tiloissa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia, mutta myös käsihygienia ja turvavälien noudattaminen on yhä yhtä tärkeää.

Maan hallitus linjasi viikolla sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koska koronavirusepidemia on laajenemassa, valtioneuvosto suositteli etätöiden tekemistä niin julkisen kuin yksityisen sektorin työntekijöille, mikäli työtehtävät sen sallivat.

Lisäksi työpaikoilla tulee edistää järjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi ja sitä tarkastellaan uudelleen vuoden lopulla.

Hallitus myös suositteli että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Alueille, missä koronavirusepidemia on kiihtymisvaiheessa annettiin vielä tiukempia suosituksia. Kiihtymisvaiheen alueisiin kuuluu myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Kyse on tässä vaiheessa kuitenkin hallituksen suosituksista ja alueilla tehdään päätökset itsenäisesti mahdollisista uusista rajoituksista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran ensi tiistaina. Tuolloin mahdollisesti selviää, suositellaanko esimerkiksi uusia rajoituksia aikuisten harrastustoimintaan.

– Tällä hetkellä siis näyttää siltä, että lähiviikkojen kulttuuritapahtumat voidaan toteuttaa aiempien suunnitelmien mukaan, kuvaili Uudenkaupungin kaupungin kulttuuritoimen vastaava Petri Hatakka.

Kulttuuritilaisuudet kuten konsertit toteutetaan jo aiemmin annettuja suosituksia noudattaen, eli yleisöpaikkojen lukumäärää on rajattu ja kaikessa pyritään varmistamaan se, että yleisöllä on myös mahdollisuus noudattaa turvavälejä.

– Yleisölle olemme antaneet vahvan suosituksen kasvomaskien käytöstä, lisäsi Hatakka.

Koronaepidemian luoma epävarmuus häiritsee kuitenkin tulevien kulttuuritapahtumien suunnittelua.

– Jos rajoitukset esimerkiksi yleisömäärien suhteen kiristyvät kovin, niin kulttuuritapahtumien järjestämisestä tulee ylen hankalaa, jopa mahdotonta. Odotammekin nyt mikä tulee olemaan Aluehallintoviraston linjaus marraskuun yleisötapahtumien suhteen. Olisi kuitenkin todella sääli, jos joutuisimme peruuttamaan kaikki kulttuuritapahtumat tältä talvelta, sillä ihmiset selkeästi nyt tarvitsevat myös kulttuurin tuomaan iloa ja elämyksiä, totesi Petri Hatakka.

Uudenkaupungin hyvinvointipalvelut eli kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja museopalvelut, antoivat jo reilu viikko sitten asiakkailleen suosituksen kasvomaskien käytöstä.

– Muutoinkin kaikissa toiminnoissa noudatetaan THL:n antamia ohjeita. Esimerkiksi liikuntaryhmien osallistujamääriä on rajattu.

– Toivomme, että harrastustoimintaa voidaan jatkaa ja tämä tietysti edellyttää vastuullista toimintaa meiltä kaikilta, muistutti puolestaan kaupungin liikuntapalveluista vastaava Heidi Vuori.

Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä antoi tiistaina suosituksen, ettei sisätiloissa tule järjestää yli 20 henkilön suuruisia yksityistilaisuuksia. Suositus koskee myös Uuttakaupunkia.