Kalannin kouluissa vakavia sisäilmaongelmia

0
Kalannin koulun sisäilmaongelmia selvitellään jälleen.

Sekä Kalannin alakoulun että yläkoulun sisäilmatilanne on ollut ongelmallinen jo vuosia. Koulurakennuksissa on tehty mittavia korjaustöitä, mutta tilanne ei ole helpottunut, vaan tuoreiden sisäilmatutkimusten mukaan oireilu jatkuu niin opettajien kuin oppilaiden keskuudessa.

– Koulussa opetus ei siis ole perusopetuslain edellyttämällä tavalla terveellistä tai turvallista, tiivistää opetustoimenjohtaja Arja Kitola.

Sisäilmaongelmat heijastuvat koulun arkeen monin tavoin. Huonon sisäilman ja kiinteistöjen jatkuvien korjausten takia on opetussuunnitelmaan jouduttu tekemään muutoksia ja käytössä olevat tilat ovat nyt niin ahtaat, ettei oppilaiden opetuksessa ole mahdollista noudattaa joustavia opetusjärjestelyjä. Kaikille vaativan tuen tarpeessa oleville oppilaille ei ole voitu järjestää pienryhmäopetusta, koska sopivia opetustiloja ei ole käytettävissä.

Sisäilmaongelman takia opettajia on sairaslomalla ja opetuksesta huolehtivat sijaiset, mikä lisää kustannuksia ja haittaa oppimistuloksia. Myös oppilaat sairastelevat jatkuvasti.

Kaikkein kriittisin tilanne on tällä hetkellä Kalannin alakoulussa. Asiaa opetus- ja kasvatuslautakunnalle esitellyt opetustoimenjohtaja Arja Kitola toteaakin, että alakoulun Kuusela rakennuksen sisäilmatilanne on niin vakava, että oppimisympäristön turvallisuuden takaamiseksi tarvittaisiin pikaisesti väistötiloja.

Opetus- ja kasvatuslautakunta käsitteli Kalannin koulukiinteistöjen kuntoa ja korjaustarpeita kokouksessaan tiistaina. Opetustoimenjohtajan lisäksi asiaa oli selvittämässä tekninen johtaja Jari Nikkari, kiinteistöpäällikkö Rami Arola ja sisäilmatutkimuksia Kalannissa tehneen Inspector Secin tutkimusjohtaja Mikko Salin.

Lautakunta päätyi esittämään erillisen, moniammatillisen työryhmän perustamista Kalannin koulukiinteistöongelmien ratkaisemista varten.

Korjattavaa usean miljoonan edestä


Maija Ala-Jääski

Sekä Kalannin alakoulun eli entisen Männäisten koulu että Kalannin yläkoulun tilojen kunnosta sekä tulevista korjaustarpeista on tehty alustavia kustannusarvioita. Selvää on jo nyt, että kaikkien nykyisten koulurakennusten korjaaminen maksaa miljoonia.

Kalannin alakoulun osalta tilanne on se, että koulun jokaisessa neljässä rakennuksessa on remontoitavaa. Rakennuksista kaksi eli Mäntylä ja Koivula B ovat tällä hetkellä kokonaan pois käytöstä ja myös Kuuselan opetustiloista osa on suljettu.

Koulun vanhin osa, hirsirakenteinen Koivula B, on ollut käyttökiellossa laajojen mikrobivaurioiden takia. Kaupungin teknisen viraston tekemän arvion mukaan laajamittaisella remontilla voisi olla mahdollista saada rakennuksesta sisäilmaltaan turvallinen noin viideksi vuodeksi. Kunnostustyön hinta-arvio on noin 650 000 euroa.

Alakoulun rakennuksista Koivula A on tällä hetkellä suhteellisen hyvässä kunnossa. Rakennukseen pitäisi kuitenkin rakentaa poistumisportaikko ja se pitäisi eristää Koivula B -rakennuksesta mikrobialtistuksen leviämisen estämiseksi.

Kuusela-rakennuksessa tehtiin takavuosina erittäin mittava remontti sisäilmaongelmien selättämiseksi. Tuolloin mm. purettiin kaikkien luokkatilojen lattiat. Remontin ulkopuolelle jätettiin liikuntasali ja ruokala ja nyt liikuntasalin lattiasta on löytynyt lahovaurioita. Tekninen lautakunta valitsi tiistaina liikuntasalin lattian urakoitsijaksi Rakennusliike E Kylä-Kailan kokonaishintaan 148 670 euroa.

Tällä hetkellä liikuntasalin lisäksi myös rakennuksen musiikkiluokka ja käsityöluokka ovat pois käytöstä.

Jo muutaman vuoden sisäilmaongelmien takia suljettuna ollut Mäntylä olisi mahdollista palauttaa opetuskäyttöön. Tämä maksaisi optimistisen arvion mukaan noin 170 000 euro. Tällä summalla olisi mahdollista tiivistää sisärakenteet ja pinnat ja saneerata ilmanvaihto. Sisäilmaongelmien perimmäistä syytä ei tällä summalla kuitenkaan ratkaista.

Kalannin yläkoulun osalta ei ole tehty kustannusarvioita tulevista korjauksista. Kaikki koulunrakennuksen sisäpinnat ovat kuitenkin alkuperäiset. Paikallisia korjauksia on tehty eri puolilla rakennusta, mutta sisäpuolinen peruskorjaus koko kiinteistössä on teknisen viraston arvion mukaan tulevaisuudessa tarpeen. Tämän remontin karkea kustannusarvio on noin 5–6 miljoonaa euroa.

Rakennuksessa on myös samanlaisia sisäilmaongelmia kuin alakoulussa.

Perusparannuksella koulurakennus saadaan nykyaikaiseen kuntoon, mutta sen kokonaishinta kipuaa vähintään 10 miljoonaan euroon.

Yhtenä vaihtoehtona yläkoulujen yhdistäminen


Maija Ala-Jääski

Kalannin ala- ja yläkoulun sisäilmaongelmat ovat niin vakavia ja niiden korjaustarpeet niin suuria, että on realistista miettiä myös muita vaihtoehtoja. Kaupunginhallituksen taloustyöryhmä ja tarkastuslautakunta ovat myös esittäneet kahden yläkoulun kustannusten selvittämistä.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan tiistaisessa kokouksessa olikin esillä Kalannin koulun muuttaminen 1.-6. luokkien kouluksi. Eli tulevaisuudessa kaikki kaupungin yläasteikäiset opiskelisivat Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Lautakunta ei kuitenkaan ottanut asiaan suoranaista kantaa.

Vuosia jatkuneet sisäilmaongelmat niin ala- kuin yläkoulussa ovat johtaneet tilanteeseen, missä Kalannin yläkoulun tiloissa opiskelevat myös 5.-6.-luokkalaiset. Suurimmat opetustilat on varattu näille luokka-asteille ja yläkoululaisten käytössä ovat pienikokoisemmat tilat. Tilanahtaus heijastuu myös opetukseen.

Alustavien laskelmien mukaan kaikkien yläasteikäisten yhdistäminen yhteen kouluun ja yläkoulun yleisopetuksen ryhmäkokojen nostaminen keskimäärin 20 oppilaaseen antaisi mahdollisuuden säästää vuositasolla 4–6 opettajanviran verran, riippuen erityisen tuen ja pienryhmien tarpeesta sekä oppilaiden valitsemista valinnaisaineista.

Yläkoulujen yhdistämistä puoltaa myös se, että uuden sivistys- ja hyvinvointikeskuksen valmistuttua myös osa Kalannin alueella asuvista nuorista haluaa todennäköisesti käydä yläasteensa kaupungissa ja tämä mahdollisuus on heille lain mukaan myönnettävä.

Kuljetuskustannuksia yläkoulujen yhdistäminen kasvattaisi noin 60 000 euroa vuodessa.