Kalannin koulun sisäilmaongelmat ratkaistava heti

0

Kalannin ylä- ja alakoulun sisäilmaongelmat eivät tule yllätyksenä, mutta niiden laajuus ja vakavuus on paljastunut vähitellen. Akuutteja ongelmia on pyritty ratkaisemaan, mutta ne ovat olleet pikalaastaria isompiin rakenteellisiin ongelmiin.

Epäterveellisessä kouluympäristössä opettaminen ja oppiminen kärsivät, ja sairauspoissaolot kasvavat. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat oireilleet Kalannissa jo pitkään ja osa koulun tiloista on ollut poissa käytöstä.

Kaupungin teknisen viraston arvion mukaan koulun vanhimman osan laajamittaisellakin remontilla rakennuksesta saataisiin turvallinen viideksi vuoksi. On itsestään selvää, että niin lyhyen ajan vuoksi investointia ei kannata ryhtyä toteuttamaan.

Yhtenä vaihtoehtona on otettu esille yläkoulujen yhdistäminen. Opetustoimenjohtajan tekemässä selvityksessä todetaan, että kaupunki saisi säästöjä aikaan, jos Uudenkaupungin yläkoululaiset keskitettäisiin yhteen kouluun ja ryhmäkoot nostettaisiin 20:een.

Uudenkaupungin keskustaan rakennetaan uutta sivistys- ja hyvinvointikeskusta, ja tähän saumaan koulujen yhdistäminen olisi luontevaa. Nykyisen Kalannin yläkoulun ja uuden koulun välimatka on noin kymmenen kilometriä.

Yläaste perustettiin Kalantiin vuonna 1988, neljä vuotta ennen kuntaliitosta Uuteenkaupunkiin. Sitä oli edeltänyt pitkäjännitteinen työ, joten nyt yli 30 vuoden jälkeen omasta yläkoulusta luopuminen olisi taatusti tunteita herättävä asia ja se jakaisi mielipiteitä.

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätyi viime viikolla ehdottamaan moni-ammatillisen työryhmän perustamista. Opetustoimenjohtaja Arja Kitolan mukaan alakoulun osalta tilanne on niin vakava, että toimenpiteitä tarvitaan pikaisesti. Käytännössä se tarkoittaa väistötiloihin siirtymistä mahdollisimman nopeasti.

Päättäjät joutuvat kouluasioissa jälleen kerran puntaroimaan eri vaihtoehtojen välillä. Päädyttiinpä mihin tahansa ratkaisuun, niiden pitää kantaa pitkälle tulevaisuuteen.