Kotihoidon tilanteesta ulkopuolinen selvitys

0
Uudenkaupungin kotihoidon organisaatiota on uudistettu tänä keväänä.

Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle annettiin maanantaina selvitys kotihoidon tilanteesta ja tammikuussa 2020 uudistetun organisaatiomallin toimivuudesta. Selvitys merkittiin tiedoksi ja samalla kaupunginhallitus edellytti, että kaupungin kotihoidon tilanteesta tehdään ulkopuolinen selvitys ensi kevään aikana.

Kaupungin kotihoitoon palkattiin syksyllä 2019 neljä vakinaista lähihoitajaa. Kotihoidon työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus ovat näkyneet sairauspoissaoloina ja sijaisuuksiin oli tätä ennen vaikeaa saada tekijöitä, joten henkilöstöpulaa paikattiin uusilla työntekijöillä.

Tammikuussa 2020 kotihoidon organisaatio uudistettiin ja samalla kotihoidon kahdeksan tiimiä lakkautettiin. Niiden tilalle perustettiin keskustan alue sekä läntinen ja itäinen alue. Kotihoidon johtoon valittiin palveluyksikön esimies ja jokaiselle kolmelle alueelle nimettiin palveluesimiehet.

Lisäksi jokaiselle alueelle nimettiin omat toiminnanohjaajat, jotka hoitavat asiakaspaikkojen jakamisen henkilöstölle sekä huolehtivat päivän aikana tulevat muutokset työlistoille. Toiminnanohjaajat osallistuvat myös kenttätyöhön.

Kotihoidon palveluyksikön esimiehen Briitta Lehtilän tekemän selvityksen mukaan tämän vuoden tammikuusta elokuuhun yli 75-vuotiaista uusikaupunkilaisista 11 prosenttia oli kotihoidon asiakkaita ja 92,5 prosenttia ikäluokasta asui vielä kotona.

Lehtilän mukaan kotihoidon organisaatiouudistuksen alussa palveluesimiehet vaihtuivat ja yksi kolmesta valitusta palveluesimiehestä on ollut koko vuoden virkavapaalla. Toinen palveluesimiehistä irtisanoutui maaliskuussa. Hänen tilalleen vakinaistettiin työntekijä toukokuussa. Virkavapaan sijaisuus täytettiin kesäkuussa.

Koronapandemia pysäytti kotihoidon organisaatiouudistukseen liittyvät kehittämispalaverit ja vaikeutti Lehtilän mukaan uudelleenorganisoinnin vakiinnuttamista.

Lehtilä toteaa kaupunginhallitukselle antamassa selvityksessään, että kotihoidon henkilöstön hyvä yhteistyö, työhyvinvointi ja kotihoidon kehittäminen vaativat vielä toimenpiteitä.