Menettelyvirhe: Sihyn rakennuslupa piti myöntää uudelleen

0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus eli sihy rakennetaan Viikaistenmäelle. Kuva: SRV Rakennus Oy / Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy

Viikaistenmäelle suunniteltu sivistys- ja hyvinvointikeskus (sihy) sai jälleen torstaina rakennusluvan. Luvan myönsi yksimielisesti kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta, joka otti syyskuussa tehdyn päätöksensä rakennusluvasta uuteen käsittelyyn. Syyskuun lopun lautakunnan kokouksessa oli nimittäin sattunut menettelyvirhe.

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta edustaa yhteistoiminta-aluetta ympäristönsuojeluviranomaisena. Syyskuussa ensimmäisen kerran käsittelyssä olleen sihyn rakennuslupa-asian aikana läsnä olivat myös muiden kuntien edustajat.

He eivät kuitenkaan voi osallistua muiden yhteistoiminta-alueen kuntien maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten asioiden käsittelyyn. Virheen korjaaminen vaati siis asian uutta käsittelyä ja virheellisten päätösten poistamista.

– Yhteistoiminta-alueella on ollut sama kokouskäytäntö voimassa nyt noin 10 vuotta. Näin on alusta asti menetelty, mutta asia ei ole noussut aiemmin esiin. Saimme kuitenkin syyskuun kokouksen jälkeen yhteydenottoja, joissa menettelyä kyseenalaistettiin, Uudenkaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula kertoo.

Puottulan mukaan ympäristö- ja lupalautakunnan kokouskäytäntöjä selvitettiin yhteydenottojen jälkeen ja huomattiin, että virhe oli oikeasti tapahtunut.

– Virheen mahdollisuus ei ole vain vuosien saatossa tullut kenellekään mieleen, koska käytäntö on sopimuksen alusta asti ollut niin, että yhteistoiminta-alueen muutkin edustajat ovat olleet mukana kokouksissa, Puottula lisää.

Vastaavanlainen menettelyvirhe on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana siis muissakin ympäristö- ja lupalautakunnan kokouksissa. Jos aikaisemmista päätöksistä ei ole valitettu määräaikaan mennessä, niin ne ovat silti saaneet lainvoiman.

– Vanhat päätökset ovat saaneet lainvoiman ja niitä ei lähdetä muuttamaan. Syyskuun kokouksen rakennuslupia sekä poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksia koskevissa päätöksissä käytettiin lautakunnan itseoikaisumahdollisuutta, koska emme tienneet, mikä tällaisessa tapauksessa olisi oikeuskäytäntö, Puottula toteaa.

Virhemenettelyä takia hallintosääntöä aiotaan täsmentää tulevaisuutta varten.