Sihyn väistötiloja tulossa lähikortteleihin

0
Sihyn eli sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen ajaksi oppilaat siirretään Pohitullin ja Viikaisten kouluista muun muassa Seikowin vanhaan koulukiinteistöön.

Pohitullin koulun ja Viikaisten oppilaille etsitään parhaillaan kuumeisesti väistötiloja. Tilat on löydyttävä ennen kuin sivistys- ja hyvinvointihankkeen (sihyn) rakentamisvaihe käynnistyy. Nykyisen arvion mukaan rakentaminen alkaisi kesäkuussa 2021.

Sihy-hankkeen projektipäällikkö Marko Kivistön mukaan koulujen väistötilasuunnittelussa yritetään hyödyntää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia rakennuksia Viikaisten koulun lähiympäristössä.

– Suunnittelu on alustavaa, koska sihy-hankkeesta on valitettu. On edelleenkin epävarmaa, koska rakentaminen voidaan aloittaa, Kivistö toteaa.

Kivistö arvelee, että väistötilojen toteuttaminen vaatii vähintään puoli vuotta. Väistötilojen hankkimiseen kuuluu myös kilpailuttamista, lupaprosessia ja esimerkiksi mahdollisten parakkien pohjatöiden rakentamista. Myös tavaroiden kuljettamiseen ja kalusteiden asentamiseen on varattava aikaa.

– Lukion sijoittamisesta Novidan hallinnon rakennukseen käydään neuvotteluja ja kustannuskartoitus on tehty. Yläkoulun oppilaat ja toiminnot sijoitetaan todennäköisesti Pohitulliin, Kivistö selventää.

Rehtorien alustavien suunnitelmien mukaan opetusta voidaan tiivistää Pohitullin kiinteistöön siten, että tiloihin mahtuisivat myös 5.–6.-luokkalaiset.

– 1.–4.-luokkien sijoittamista läheiseen Seikowin kortteliin tutkitaan. Siellä olitsi mahdollisuus sijoittaa opetusta nuorisotilaan ja vanhaan valkoiseen taloon. Seurakunnan kanssa neuvotellaan myös seurakuntakeskuksen tilojen hyödyntämisestä, Kivistö lisää.

Tämän hetken arvioiden mukaan sihy-hankkeen alta siirrettävän opetuksen väistötilakustannukset olemassa oleviin tiloihin olisi noin 1,5 miljoonaa euroa.

– Jos joudumme väistötilojen kohdalla parakkiratkaisuihin, niin silloin kustannukset olisivat selkeästi kalliimpia. Pohitulli on joka tapauksessa selkeä osa väistötilaratkaisuja ja sinne voidaan tiivistää aika paljon opetusta, Kivistö toteaa.

Väistötilojen hankinta riippuu nyt Turun hallinto-oikeuden valituksiin antamien ratkaisujen ajankohdasta.

– Jos emme saa ratkaisuja viimeistään kevään aikana tai ne ratkeavat hankkeen kannalta epäedullisesti tai valituksia jatketaan seuraaviin oikeusasteisiin, siirtyy koko sihy-hankkeen aloittaminen myöhempään ajankohtaan, Kivistö toteaa.

Kivistö korostaa, että rakentamisen käynnistyttyä Viikaisten ja Pohitullin alue muuttuu laajaksi työmaa-alueeksi.

– Alueen parkkipaikat vähenevät työmaa-aikana ja väistötilanne on niiltä osin erittäin hankala. Myös koululaisten ulkoilualueet pienevät, Kivistö huomauttaa.

Kivistön mukaan on mahdollista, että vaikka sihy-keskuksen rakentaminen alkaisi ensi kesänä, niin väistötilat eivät olisi valmiit vielä elokuun puolivälissä koulujen alkaessa. Tämä tilanne on edessä, mikäli valitusten tilanne ratkeaa myöhään keväällä tai alkukesästä.

– Todennäköisesti kyseessä on lyhytaikainen ongelma, mutta ratkaistaan tilanteita asia kerrallaan ja vaikutetaan niihin asioihin, joihin tässä vaiheessa voimme vaikuttaa, Kivistö summaa.

Myös parakeille on todennäköisesti tarvetta

Pohitullin ja Viikaisten alueelle tehtävä parakkirakentaminen on sihy-hankkeen projektipäällikkö Marko Kivistön mukaan haasteellista, mutta aluesuunnitelmaa on tutkittu ja täysin mahdotonta se ei ole.

– Keittiö- ja ruokalaparakin sekä mahdollisesti kotitalousluokkien parakkien sijoittaminen alueelle on mahdollista, Kivistö summaa.

Joka tapauksessa jonkinlaiseen parakkiratkaisuun joudutaan. Erikseen on tulossa ainakin ruokalaparakki, jonka yhteyteen saatetaan tarvita vähäinen määrä luokkatilaa.

– Tämä riippuu ulkopuolisten toimijoiden, kuten seurakuntakeskuksen ulosvuokrattavan tilan määrästä. Väistötilaksi tarvitaan ainakin jakelukeittiö ja ruokailutilat, Kivistö lisää.

Kivistö toteaa, että valitusten käsittelyn takia ei parakkirakennuksia voida välttämättä tilata ajoissa.

– Parakkien saapumiseen saakka ruokailut on järjestettävä vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi jäähallissa tai luokissa, Kivistö sanoo.