Talous- ja velkaneuvonnassaodotellaan yhä koronan vaikutuksia

0
Ylivelkaantuminen näkyy usein pikavippikierteenä. Taustalla voi olla työttömyyden tai äkillisen sairastumisen elämään tuoma muutos.

Voisi kuvitella, että koronakevään jäljiltä lomautukset ja irtisanomiset näkyisivät ihmisten velkaantumisena. Talous- ja velkaneuvonnassa ei kuitenkaan näy koronatilanne siinä määrin kuin asiantuntijat aluksi pelkäsivät.

– Olemme toistaiseksi odottavalla kannalla. Toki yhteydenottoja on jo tullut ja osassa niissä on ollut akuutti taloudellinen hätä, koska ihmisiä on lomautettu ja irtisanottu koronan takia ja laskuja on jäänyt rästiin. Toistaiseksi meillä ei ole asiakkaita juuri tavallista enempää, Rauman oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja Mari Arvela kertoo.

Arvela ottaa asiakkaita vastaan erikseen sovittavalla ajanvarauksella Uudessakaupungissa ja Laitilassa.

– Taidamme olla yhä tilanteessa, jossa ihmiset selviävät laskuistaan erilaisilla maksusopimuksilla ja eräpäivän siirroilla. Osa turvautuu ehkä pikavippeihin ja niistä mahdollisesti aiheutuva kierre saattaa näkyä talous- ja velkaneuvonnassa myöhemmin, Arvela lisää.

Talous- ja velkaneuvonta palvelee yksityisiä ihmisiä sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavia ammatin- ja elinkeinon harjoittajia. Tyypillistä asiakasta ei ole, mutta esimerkiksi vuonna 2018 alueen talous- ja velkaneuvonnan asiakkaista noin 20 prosenttia oli Valmet Automotiven työntekijöitä.

– Autotehtaan työntekijät ovat ehkä yhä hieman vahvemmin edustettuna, koska se on suuri työnantaja ja pitkät lomautukset ovat ajaneet ihmiset taloudelliseen epävarmuuteen, mutta velkaneuvonnan asiakkaita on monelta muultakin alalta, Arvela toteaa.

Ylivelkaantuminen näkyy usein pikavippikierteenä. Taustalla voi olla työttömyyden tai äkillisen sairastumisen elämään tuoma muutos.

– Myös eläköityminen, avioero tai puolison kuolema voivat johtaa taloudellisiin ongelmiin. Pikavippiä ei todennäköisesti otettaisi, jos ei taustalla olisi jokin taloudellista tilannetta heikentävä syy.

Osalla velkaantuneista saattaa taustalla olla myös peliongelma, päihderiippuvuus tai mielenterveysongelmia.

Talous- ja velkaneuvonta palvelee asiakkaitaan yhteistyössä muun muassa ulosoton, sosiaalitoimen, diakoniatyön ja Kelan kanssa. Arvelan mukaan kaikki tahot ohjaavat asiakkaita eteenpäin ja kohti oikeita palveluita.

– Toistaiseksi olemme pysyneet velkaneuvonnassa ihan kohtuullisessa noin kuukauden jonotusajassa. Joissakin päin Suomea jonotusaika on ollut jopa neljä kuukautta. Meillä on siis suhteellisen hyvä tilanne.

Rauman oikeusaputoimisto on parhaillaan pilottitoimistona mukana talous- ja velkaneuvonnan sähköisessä asiointipalvelussa. Se käynnistyi lokakuussa, mutta palvelua saa yhä myös kasvokkain tai puhelimitse.

–Meihin kannattaa ottaa yhteyttä aina, jos taloudellinen tilanne tuntuu haastavalta, Arvela lisää.

Lainoja voi yhdistää tai päästä velkajärjestelyyn

Talous- ja velkaneuvojien avulla voi tehdä velkojille sovintoesityksiä. Niissä yritetään lyhentää velkoja vapaaehtoisesti. Takuusäätiöstä voi hakea takausta järjestelylainalle, jolla yhdistetään velat ja maksetaan ne pois.

Jos veloista selviämiseen ei ole enää muuta keinoa, voi yksityishenkilö hakea käräjäoikeuden kautta velkojilta pääsyä velkajärjestelyyn.

Velkajärjestelyssä selvitetään hakijan maksukyky, varallisuus ja kaikki velat, niin ulosotossa kuin sen ulkopuolellakin olevat.

– Velkajärjestelyssä velkoja maksetaan oman maksukyvyn mukaan joko kolme tai viisi vuotta ja loput, maksamatta jääneet velat saa anteeksi, talous- ja velkaneuvoja Mari Arvela lisää.

Jos velkajärjestelyssä haluaa säilyttää omistusasunnon, voi maksuohjelma kestää pitkäänkin.

– Kertaalleen myönnetty velkajärjestely muodostaa esteen uudelle velkajärjestelylle, mutta toki joskus on mahdollista päästä velkajärjestelyyn uudelleenkin. Lähtökohtaisesti velkajärjestely on kuitenkin ainutkertainen mahdollisuus hoitaa asiansa kuntoon, Arvela korostaa.