Uusikaupunkilaisia yritetään saada liikkumaan lisää

0
Uki liikkuu -kyselyyn voi vastata joko sähköisesti kaupungin verkkosivuilla tai paperiversiona Passarin, kirjaston tai uimahallin aulassa. Vastanneiden kesken arvotaan uima-, punttisali- ja leffalippuja sekä lahjakortti urheiluliikkeeseen.

Kaupungin liikuntapalvelut haluaa kannustaa paikkakuntalaisia liikkumaan lisää. Siksi ensi keväänä valmistuu ensimmäistä kertaa kaupungin oma liikkumisohjelma.

– Liikkumisohjelman tarkoituksena on mahdollistaa uusikaupunkilaisille aktiivisempi elämä liikkumisen ja liikunnan avulla, näin luodaan perustaa kaupunkilaisten hyvälle elämälle, Uudenkaupungin liikuntapalveluista vastaava Heidi Vuori kertoo.

Liikkumisohjelman tavoitteena on luoda viihtyisä kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa ja liikkua. Uutta liikkumisohjelmaa valmistetaan osallistaen asukkaita ja kaupungin eri toimijoita.

– On tärkeää huomioida liikuntakulttuurin muutokset ja selvittää, mikä meitä tänä päivänä liikuttaa. Jokainen kaupunkilainen voikin olla mukana rakentamassa aktiivisempaa arkea vastaamalla liikuntapalveluiden lyhyeen kyselyyn, Vuori vinkkaa.

Kyselyyn voi vastata kaupungin verkkosivujen kautta tai täyttämällä paperisen version uimahallilla, kirjastossa tai yhteispalvelu Passarissa. Vastausaikaa on marraskuun loppuun asti.

– Toivomme vastauksia kaikilta väestöryhmiltä, kyselyyn voikin vastata lasten, ikäihmisten sekä erityisryhmiin kuuluvien kanssa yhdessä, Vuori lisää.

Vuori muistuttaa, että kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

– Vähäinen fyysinen aktiivisuus, runsas istuminen ja huono kunto aiheuttavat yhteiskunnalle kustannuksia. Kustannuksia syntyy niin sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuin työn tuottavuuden laskuna ja tuloverojen menetyksenäkin. Myös maksetut työttömyysturvaetuudet ja syrjäytyminen tuovat yhteiskunnalle kustannuksia, Vuori kertoo ja mainitsee samalla, että hänen tietonsa ovat UKK-instituutin eli urheilulääketieteellisen klinikan selvityksestä peräisin.

Liikunnan käsite on laajentunut kilpaurheilusta kaikkien väestöryhmien terveyttä edistävään liikuntaan ja arkipäivän fyysiseen aktiivisuuteen. Siksi Uudessakaupungissa liikuntaohjelmaa kutsutaan myös nimellä ”Uki liikkuu” – aktiivisemman arjen ohjelma.

Liikkumattomuuden haittojen pysäyttämiseksi ei ole yksittäistä keinoa.

– Kuntalaisten liikuntaharrastuksia ja arkiliikkumista voidaan edistää kaikkien kaupungin toimialojen yhteistyöllä. Uusikaupunkilaisten liikkumisen lisäämiseksi tarvitaan poikkihallinnollisella työotteella rakennettu liikkumisohjelma, Vuori tiivistää.

Kyselyn tuloksia puretaan vielä tämän vuoden aikana. Liikkumisohjelman pohjana käytetään myös viime vuonna kuntalaisille tehtyä liikuntapaikkakyselyä.

– Ohjelman valmistelulle on nimetty ohjausryhmä, jossa on mukana kaupungin, seurakunnan ja Vakka-opiston edustajia. Ohjelmaa koostetaan erilaisissa työpajoissa, joihin on kutsuttu mukaan myös liikuntaseurojen väkeä, Vuori summaa.

Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet rakentuvat kuntalaiskyselyiden, tutkimusten ja työpajatyöskentelyiden pohjalta.

– Tavoitteet ja toimenpiteet linjaavat ja tukevat liikuntapalveluiden sekä muiden liikkumista edistävien toimijoiden työtä. Ohjelman avulla pystymme miettimään myös resursseja entistä paremmin, Vuori lisää.