Varsinais-Suomessa etsitään hiilineutraaleja ratkaisuja

0
Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa -hankkeen projektipäälliköt Lauri Kaivosoja (vas.), Kenneth Nordell ja Katariina Torvinen.

Varsinais-Suomessa etsitään hiilineutraaleja ja kestäviä toimintamalleja teollisuuteen, koska ympäristö- ja ilmastovaikuttaminen on noussut yrityksille aiempaa tärkeämmäksi kilpailutekijäksi.

Nyt alueella on käynnistynyt koko maakunnan kattava Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa -hanke, jonka löytämät ratkaisut auttavat yrityksiä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen kohteena ovat pienet ja keskisuuret teollisuuden alihankinta- ja palveluyritykset.

– Kierrämme Uudenkaupungin ja Laitilan teollisuusyrityksiä ja teollisuuden palveluita tuottavia yrityksiä läpi ja selvitämme haastatteluiden avulla yritysten tilannetta. Samalla etsimme kehittämiskohteita ja jaamme myöhemmin tietoa eri asiantuntijoiden avulla, Ukipoliksen toimitusjohtaja ja hankkeen projektipäällikkö Katariina Torvinen kertoo.

– Teollisuuden alihankintayrityksiltä on tullut viestiä, että joidenkin suurempien toimijoiden suunnalta on esitetty vaatimuksia alihankkijoille toiminnan hiilineutraaliuden saavuttamisesta, Salon alueen yrityskehittämön eli Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen lisää.

Hankkeen projektipäälliköt ovat tiiviissä yhteydessä alueen yrityksiin ja toimijoihin. Hiilineutraaliudesta järjestetään asiantuntijaseminaareja, infotilaisuuksia ja yritysvierailuja.

– Tähän mennessä tehtyjen yrityskäyntien perusteella nähdään, että yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen myötä on löydettävissä esimerkiksi sivuvirtoihin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, hankkeen projektipäällikkö Kenneth Nordell toteaa.

Yrityskäynneillä on selvinnyt, että yritykset ovat kiinnostuneita hiilineutraaleista energiaratkaisuista. Aurinkokennojen hyödyntäminen on toteutettu tai suunnitelmissa monissa yrityksissä. Yritykset ovat halukkaita investoimaan tekniikkaan, joka vähentää sähkönkulutusta.

Hiilineutraaleja ratkaisuja etsivän hankkeen aloitustilaisuus on ensi viikon torstaina 29.10., kun Tulevaisuuden teollisuuskumppani -foorumi käynnistyy.

Tilaisuus toimii keskustelun avaajana aihealueisiin, jotka ohjaavat lähitulevaisuudessa uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä, nykyisten toimintatapojen uudistumista sekä kasvun ja viennin mahdollisuuksia.

Tilaisuus järjestetään Uudenkaupungin Crusell-keskuksessa ja sitä voi myös seurata etäyhteydellä. Puhujina tilaisuudessa ovat muun muassa Valmet Automotiven Olof Bongwald , St1:n Mika Anttonen sekä Grönlund Palveluiden Tiina Holopainen .

Puheenvuoroissa käsitellään muun muassa palveluyrityksen digitaalisuutta, kokeilukulttuuria, suomalaisen ruoan kansainvälistämistä sekä tulevaisuuden autotehdasta ja hiilineutraalia liiketoimintaa.

– Suuret tekijät satsaavat jo hiilineutraaliin toimintaan. Myös alihankkijat ja alihankintapalveluita tuottavat yritykset suuntaavat sitä kohti. Autotehdas on tuonut laatutietoutta ja järkeviä toimintoja myös ihan pk-tason yritysten kehittämiseen, Torvinen lisää.

Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020–2022


Hanke edistää teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten yritystoimintaa.

Parantaa yritysten kilpailukykyä.

Aktivoi yritysten kehittämistoimintaa.

Teemana hiilineutraalius ja kestävä kehitys.

Tekee kunta- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Kannustaa yrityksiä verkostoitumaan.

Saa rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kautta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 350 000 euroa.

Hankeaikaa 28.2.2022 asti.

Hankkeessa mukana Yrityssalo, Kemiönsaaren, Vakka-Suomen ja Pöytyän kunnat, Paraisten ja Loimaan kaupungit sekä Ukipolis Oy.