Isot yritykset näyttävät esimerkkiä ilmastoteoissa

0

Uudessakaupungissa toimivissa yrityksissä – niin pienissä kuin isoissakin – on tehty viime vuosina monia tekoja ympäristön hyväksi. Suurin muutos on tapahtunut asenteissa, sillä mikään vastuullinen yritys ei voi enää ohittaa ympäristönäkökulmaa.

Asenteiden muutosta vauhdittaa halu huolehtia yrityksen ekokilpailukyvystä.

Kestävään kehitykseen tähtäävät teot eivät aina vaadi edes euroja. Teollisessa toiminnassa ja palvelualan yrityksissä voidaan tehdä paljon asioita pienillä muutoksilla. Muun muassa jätteiden lajittelu, raaka-aineiden valinta ja energiaratkaisut vaikuttavat ympäristöön.

Esimerkkiä Uudessakaupungissa näyttävät isot yritykset. Autotehdas on ilmoittanut olevansa hiilineutraali ensi vuoden loppuun mennessä.

Myös lannoitteita valmistava Yara on toteuttanut tuotannossaan merkittäviä investointeja ympäristön hyväksi. Tällä viikolla yritys kertoi uudesta prosessikattilasta, joka vähentää typpihappotehtaan ilokaasupäästöjä 90 prosenttia entisestä.

Lämmönsiirtimien valmistukseen erikoistunut Vahterus Oy on edelläkävijä. ”Yksi tärkeimmistä teemoista sekä elinkeinoelämässä että ihmisten maailmankuvassa on ympäristömme turvaaminen tuleville sukupolville. Hiilineutraalisuus ja ilmaston lämpenemisen estäminen ovat tässä avainasemassa”, kiteyttää toimitusjohtaja Mauri Kontu.

Näkemyksensä hän kertoi, kun vakkasuomalaiset organisaatiot lahjoittivat Turun yliopistolle professuurin diplomi-insinöörien koulutukseen tänä vuonna.

Uusikaupunki on kuulunut Hinku-kuntien verkostoon jo yli kymmenen vuotta. Maakunnallisesti kuntien ilmastotoimia on edistänyt pitkään Valonia, joka on laatinut vuoteen 2030 ulottuvan ohjelman. Sen tarkoitus on tuoda kestävä kehitys osaksi kuntien arkea ja päätöksentekoa.

Kysymys ei ole pelkästään yhdestä hankkeesta tai projektista, vaan kokonaisvaltaisesta toiminnasta muun muassa koulujen, päiväkotien, ja ikäihmisten palveluissa sekä liikenteessä, rakentamisessa ja vapaa-ajan toiminnassa.