Kaupunkilaisten suhdetta taajamametsiin selvitetään kyselyn avulla

1
Terhi Ajosenpää ja Saija Peltola tutkivat Sorvakon alueen taajamametsiä. - Täällä on todella monipuolisia metsäalueita aina suojeltavista tervaleppälehdoista ulkoilu- ja virkistysmaastoihin sekä asutusta ympäröiviin, mäntyvaltaisiin lähimetsiin, kehuu Ajosenpää.

Taajamametsillä tarkoitetaan asutuksen keskellä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevia metsiä, joita on Uudessakaupungissa yli tuhat hehtaaria.

– Taajama-alueella sijaitsevat metsät ovat merkittävä osa Uudenkaupungin kaupunkiluontoa ja maisemakuvaa, ja ne tarjoavat monenlaista hyvinvointia asukkaille ja kaupungissa vieraileville, painottaa Uudenkaupungin kaupunginpuutarhuri Saija Peltola.

Sitä, minkälaisia toiveita kaupunkilaisille on taajamametsien käytön suhteen, selvitellään tällä viikolla avatussa kyselyssä.

– Kaupunki haluaa kyselyn avulla selvittää toiveita ja ajatuksia, mikä on taajamametsien merkitys asukkaille ja vierailijoille, miten taajamametsiä käytetään ja miten käyttöä ja hoitoa tulisi kehittää, kertoo Peltola.

Peltola toivoo nimettömänä toteutettavaan kyselyyn mahdollisimman paljon vastauksia eri-ikäisiltä kaupunkilaisilta.

– On toki selvää, että ihmisten toiveet vaihtelevat. Yksi pitää tiheästä, näkösuojaa ja linnuille pesimispaikkoja tarjoavasta metsästä, toinen taas arvostaa avaruutta ja laajoja maisemia. Meidän tehtävä on sitten etsiä sopivia ratkaisuja huomioiden esimerkiksi myös luonnon monimuotoisuuden ja turvallisuuden, lisää Peltola.

Kaupungin taajamametsistä ja niiden hoidosta pyydetään kaupunkilaisten kommentteja nyt ensimmäistä kertaa.

Kyselyssä on mahdollista osoittaa kartalla itselle tärkeitä kohteita ja esittää toiveita kohteiden rakenteisiin tai hoitoon liittyen.

Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään myös parhaillaan laadittavassa taajamametsien kunnossapitoluokituksessa. Luokituksen ja periaatteiden laadinnasta vastaa Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalvelut. Kunnossapitoluokitusta tehdään keskustan asemakaava-alueella sijaitsevissa taajamametsissä Santtiosta Sorvakkoon. Näitä metsiä on yhteensä noin 150 hehtaaria.

– Työ perustuu viheralueiden kunnossapitoluokitukseen, joka on uudistettu tänä vuonna. Luokituksella kuvataan taajamametsien yleisilmettä, käyttötarkoitusta ja kunnossapidon ja hoidon laatutasoa. Luokituksen yhteydessä tehdään kohteille hoitosuositus, selvittää maisema- ja ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Kuntalaisille suunnattu kysely voi tuoda arvokasta tietoa esimerkiksi erikoisista luontokohteita, metsäreiteistä ja vastaavista. Näitä tietoja hyödynnetään myös vireillä olevassa keskusta-alueen yleiskaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

– Tämä koronavuosi on saanut ihmiset liikkumaan lähimetsissäkin entistä ahkerammin ja varmaan monelle on syntynyt ajatuksia metsäalueiden kehittämisen suhteen. Esimerkiksi vinkit siitä, mihin voisi sijoittaa penkkejä ja pöytiä taukoja varten voi olla hyvin arvokasta tietoa vaikkapa kaupungin liikuntapalveluille, vinkkaa Ajosenpää.

Tuloksista tehdään yhteenveto ja niistä kerrotaan alkuvuodesta 2021.

Taajamametsäkysely


Kysely toteutetaan netissä 23.11.- 7.12. välisenä aikana.

Karttapohjainen verkkokysely löytyy https://new.maptionnaire.com/q/82pzz6e2n67n

Perinteinen verkkokysely https://webropol.com/s/ugintaajamametsat

Vastaus on mahdollista antaa myös paperilomakkeella yhteispalvelupiste Passarissa

Mikäli verkkokyselyyn vastaaminen ei onnistu, eikä Passariin pääse, voi oman mielipiteensä tietystä metsäalueesta kertoa soittamalla kaupunginpuutarhuri Saija Peltolalle.

1 KOMMENTTI

  1. Hei !
    Kiitän mahdollisuudesta sanoa mielipiteeni minulle tärkeässä asiassa.Asun Ketunkalliolla
    joten kaikki lähiluonto on minulle tärkeää. pururataa käytän lähes päivittäin. meitä on runsaasti nuorista ikäihmisiin joille se on tärkeä henkireikä.Ei mitään avohakkuita ennää-Kiitos.
    Edellisen hakkuun jälkeen kaksi peräkkäistä myrskyä kaatoi valtavan määrän puita. näky oli kuin sotatantereella ja virkistysarvoi ja rauha hukassa. Eikä asuntorakentamista sille alueelle. Kiitos! Asuntokeskittymien lähellä luonto on entistäkin tärkeämpää. Meillä kaikill ei ole omaa tonttia.
    Penkkejä on vähänlaisesti sekä kaupungilla että kuntoilulenkkien varrella.

Kommenttien lisääminen on estetty.