Ruoka-avun tarve kasvussa

0
Vapaaehtoistyöntekijät Erja Heinonen, Päivi Taponen ja A-killan sihteeri Susanna Javanainen suunnittelevat loppuvuoden tapahtumia Kotiluolan viihtyisässä ruokailutilassa.

Uudenkaupungin A-killan Kotiluolan osoite on tämän vuoden aikana tullut tutuksi yhä useammalle kaupunkilaiselle. A-killan organisoimana kauppojen lahjoittamaa ylijäämäruokaa jaetaan Kotiluolan ovelta pari kertaa viikossa ja apua hakevien ihmisten määrä vain kasvaa.

– Aiempiin vuosiin verrattuna uusi ilmiö on myös se että ruoka-avun tarvitsijoiden joukossa on entistä enemmän lapsiperheitä, huokaa A-killan toiminnanjohtaja Mirja Vesterinen.

Vesterinen ja A-killan sihteeri Susanna Javanainen näkevät työttömyyden kasvun heijastuvan suoraan ihmisten avun tarpeeseen.

– Se, että koronaepidemia on vienyt ihmisiltä työn ja toimeentulon, näkyy täällä meillä. Mutta apua tarvitsevien joukko on hyvin kirjava, samoin heidän taloushuoliensa syyt.

–Kaupungissa on myös paikallisia ongelmia. Kaupunkiin on muuttanut työn perässä paljon ihmisiä ja kaikkien kohdalla ei uusi alku ole onnistunut odotetusti. Kovatahtinen vuorotyö ei sovi kaikille ja työn menettäminen on jättänyt monen yksin ja tyhjän päälle. Tilanteen synnyttämään ahdistukseen haetaan usein sitten helpotusta päihteistä, kuvailee Javanainen.

Javanaisen mielestä kaupungissa olisikin panostettava todella voimakkaasti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

– Jos ahdistunut, masentunut, jopa itsemurhaa pohtiva nuori joutuu odottamaan aikaa mielenterveysvastaanotolle 3-4 kuukautta, niin jokainen ymmärtää miten vaarallinen ja epäinhimillinen tilanne nyt on, korostaa Javanainen.

Uudenkaupungin A-killassa on seurattu huolestuneina päihteiden, erityisesti huumausaineiden, käyttäjämäärien kasvua.

– Pahinta on se, että joukossa on aiempaa enemmän nuoria, jopa alakouluikäisiä.

Syitä huumausaineiden käytön kasvulle on monia. On perheitä, joissa lapsille ei ole aikaa ja perheitä, joissa vanhempien omat päihde- tai mielenterveysongelmat heijastuvat koko perheen hyvinvointiin.

– Valitettavasti huumausaineiden katukauppaa käydään aika näkyvästi, joten aineiden päätyminen myös alaikäisten käsiin ei ole mikään ihme, murehtii Javanainen.

Javanainen toivookin, että nuorille löytyisi nykyistä enemmän mielekästä, ohjattua ja ilmaista tekemistä koulupäivien jälkeen.

A-killan perustehtävänä on tarjota vertaistukea päihdeongelmaisille, entisille päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. Ainoa vaatimus on se että paikalle tullaan selvin päin.

Lisäksi Uudenkaupungin A-killalla on sopimus kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä korkeintaan kymmenelle hengelle kerrallaan. Työtoiminnassa mukana olevien määrä vaihtelee suuresti.

– Meidän toiveissa on entistä tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja se että kaupunki tukisi A-killan toimintaa esimerkiksi vuokra-avustuksen kautta, selvittää Mirja Vesterinen.

Tänä vuonna yhdistys on joutunut taloudellisesti todella tiukoille kun koronaepidemia vei valtaosan tuloista.

– Käytännössä meidän toiminta pyörii näiden ihanien vapaaehtoisten ja lahjoittajien varassa. Olen heille kaikille valtavan kiitollinen, korostaa Mirja Vesterinen.

Vapaaehtoiset auttavat elintarvikejakelun järjestelyissä, tekevät ruokaa Kotiluolan keittiössä, hoitavat kirpputoria ja ovat mukana työpajoissa kukin omien kykyjensä ja halujensa mukaan.

– Mukaan mahtuu hyvin uusiakin vapaaehtoisia. Erityisesti nyt meillä olisi tarve löytää verstaalle puutöistä innostunut henkilö tai henkilöitä, lisää Vesterinen.

Viikoittaisen elintarvikejakelun ohella A-killan luotsaamassa Kotiluolassa voi arkisin käydä syömässä edullisen lounaan tai hakea ruoan mukaansa.

Asiakkaille, jotka eivät itse pääse liikkumaan, toimitetaan lounas tarvittaessa kotiin.

Kotiluolan katon alta löytyy kirpputorin, pienen ruokalan ja puutyöverstaan lisäksi myös ompelimo ja pyykkipalvelu.

A-kilta

A -kiltatoiminta on päihteetöntä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa vertaistukitoimintaa päihdeongelmaisille ja päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen.

A-killat ovat yhteiseltä arvopohjalta toimivia itsenäisiä yhdistyksiä.

Uudenkaupungin A-killan toimitilat eli Kotiluola toimii osoitteessa Liljalaaksonkatu 7.