Seurakunnan ensi vuoden talousarvio on niukasti ylijäämäinen

0
Uudenkaupungin seurakuntakeskukseen on tänä vuonna tulossa putkiremontti.

Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoneuvoston hyväksymä ensi vuoden talousarvio on reilut 15 000 euroa ylijäämäinen. Aiemmin syksyllä vielä näytti siltä, että ylijäämää kertyisi reilut 44 000 euroa. Yksi syy muutokseen on se, että Uudenkaupungin kaupunki ei käytä optiovuotta tilan vuokraamisesta päiväkodille seurakuntakeskuksesta. Myös henkilöstökuluihin on tullut lisäystä palkkojen korotusten, suorituslisän ja sosiaalikulujen tarkastuksessa.

Vuokratuotoissa lähdetään nyt kuitenkin siitä, että kaupunki vuokraa osan seurakuntakeskuksesta koululaisten väistötiloiksi ensi kesästä alkaen. Tämä tietäisi myös lisää myyntituloja keittiöpalveluista. Mikäli Uudenkaupungin kaupungin tavoitteleman sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen syystä tai toisesta vielä lykkääntyy, tai jää kokonaan toutumatta, tietää se siis ettei seurakunnan talousarvio tule pitämään.

Seurakunnan talousarviossa kuluja lisää jonkin verran ulkoistettavat palvelut. Esimerkiksi kirkon keskusrekisteriin liittyminen maksaa 30 000 euroa ja kirkonkirjojen pidosta tulleet tuotot laskevat noin 11 000 euroa.

Ongelmia seurakunnan taloudenpidolle tuottaa myös kaupungin vanheneva ikärakenne, minkä takia Uudenkaupungin seurakunnan jäsenmäärä laskee nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Tämä heijastuu suoraan seurakunnan saamiin verotuloihin. Vuosina 2018–2019 Uudenkaupungin seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 5,8 prosenttia. Tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä jäsenmäärä oli laskenut 1,4 prosenttia ja jos sama vauhti jatkuu loppuvuoden ajan, on vähennys 1,9 prosenttia.

Ensi viikolla kokoontuva seurakunnan kirkkovaltuusto antaa lopullisen hyväksyntänsä talousarviolle ja siihen liittyvälle, kolmen vuoden mittaiselle talous- ja toimintasuunnitelmalle.