Uusia katuja ja pysäköintialueita

0
Uusien tieyhteyksien valmistuttua läpiajoliikenne Mörnen puistoalueen kautta päättyy.

Kaupungin virastotalon Mörnen vieressä sijaitsevan, sairaanhoitopiirin entisen A-sairaalan muutostyö terveyskeskukseksi ja B-sairaalan muuttaminen terveys- ja vanhuspalveluiden käyttöön vaatii myös mittavia uusia liikennejärjestelyjä. Alueelle on tarkoitus rakentaa kolme uutta katua, Kasarminlahdentie, Mörnenkatu ja Poliisikuja, sekä uusi jalankulku- ja pyörätieyhteys Mörnenkuja ja täysin uusi katuyhteys, Golfintie.

Lisäksi on tarvetta rakentaa useampi uusi pysäköintialue. Kaikki tämä vaatii asemakaavan muutoksen, joka koskee noin 35 hehtaarin suuruista aluetta.

Välskärintieltä rakennetaan uusi katu Kasarminlahdentie palvelemaan erityisesti terveyskeskuksen asiakkaita. Katu tulee kulkemaan A-sairaalan, siis uuden terveyskeskuksen, länsipuolelta ja uusi suuri parkkipaikka tulee rakennuksen eteläpuolelle. Kasarminlahdentien jatkuu golfkentän reunaan, missä jo oleva parkkipaikka palvelee erityisesti pelaamaan tulevia lajin harrastajia.

Nyt Välskärintieltä Mörnen virastotalolle johtavasta koivujen reunustamasta tiestä tulee Mörnenkatu. Tämä ajoyhteys mahdollistaa Mörnen alapuolella olevien parkkipaikkojen käytön sekä saattoliikenteen terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen ulko-ovien läheisyyteen tulee muutamia pysäköintipaikkoja invapysäköintiä sekä perhepysäköintiä varten. Nykyinen ajoyhteys Mörnen puiston läpi golfkentälle katkaistaan ja piha-alue rauhoitetaan autoliikenteeltä.

Mörnenkadun vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä saa suunnitelmassa nimen Mörnenkuja, ja sitä pitkin pääsee niin virastotalolle, terveyskeskukseen, kuin aina Golfravintolalle ja golfklubille asti.

Lokalahdentieltä, mistä nykyäänkin on ajoyhteys virastotalolle, rakennetaan kaksi uutta katua. Toinen, Poliisikuja, tulee olemaan lähes nykyisen ajolinjauksen mukainen ja palvelee nimensä mukaisesti erityisesti virastotalon suojissa toimivan poliisilaitoksen tarpeita.

Toinen uusi katu, Golfintie, seuraa golfkentän reunaa ja mahdollistaa kulun niin ravintolalle kuin golfklubille. Tämän uuden tien varteen tulee myös uusi paikoitusalue.

Muutostöiden yhteydessä on myös tarkoitus kasvattaa virastotalon pysäköintimahdollisuuksia kolmannella pysäköintialueella, mikä tulee sijoittumaan nykyisten alueiden pohjoispuolelle.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan tiistaina että Golfintien, Kasarminlahdentien, Mörnenkadun, Mörnenkujan, Poliisikujan ja Välskärintien katusuunnitelmat sekä Golfintien, terveyskeskuksen ja Mörnen pysäköintialueiden yleisten alueiden suunnitelmat laitetaan julkisesti nähtäville osallisten kuulemista varten.

Rakennustöihin uusien katujen ja paikoitusalueiden osalta päästään ensi vuonna.