Yara investoi Uudenkaupungin tehtaaseen – tavoitteena vähentää kasvihuonepäästöjä merkittävästi

0

Yara investoi reilu 7 miljoonaa euroa Uudenkaupungin typpihappotehtaaseen. Investointi vähentää tehtaan kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia ja on tärkeä askel kohti Yaran hiilineutraalisuustavoitetta.

Yara on kehittänyt katalyyttiteknologian, jonka avulla ilokaasupäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti. Lannoitteiden valmistuksessa tarvitaan typpihappoa kasveille välttämättömän typen raaka-aineena.

Tuotantoprosessissa syntyy ilokaasua (N2O), joka on vahva kasvihuonekaasu. Katalyytti asennetaan typpihappotehtaan prosessikattilaan, jolloin se muuntaa haitallisen ilokaasun vaarattomaksi typeksi ja hapeksi.

– Yara investoi nyt reilu 7 miljoonaa euroa uuteen isompaan prosessikattilaan typpihappotehtaalla Uudessakaupungissa. Uuteen kattilaan mahtuu enemmän katalyyttimassaa ja sen avulla saadaan vähennettyä tehtaan ilokaasupäästöjä 90 prosenttia entisestään, kertoo Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää .

Investointihankkeen yksityiskohtainen suunnittelu alkaa lähiaikoina. Tehdasrakennuksen muutostyöt alkava ensi keväänä, jotta suurikokoinen prosessikattila saadaan mahtumaan. Uusi kattila päästään asentamaan kesällä 2022.

Suomessa Yara on vähentänyt lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi reilun 10 vuoden aikana. Päästövähennys on pääosin saavutettu investoimalla Yaran katalyyttiteknologiaan.

Yara Suomen tavoitteena on edelleen vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 70% vuoteen 2025 mennessä. Uuden päästövähennystavoitteen saavuttamisen kannalta tärkein toimenpide on uusi investointi Uudenkaupungin typpihappotehtaalle.

Lisäksi tehtailla satsataan prosessilämmön laajempaan hyödyntämiseen ja selvitetään mahdollisuuksia korvata polttoöljy kaasumaisilla polttoaineilla.

Katalyyttiteknologian ansioista Yaran lannoitteilla on pieni hiilijalanjälki. Yara on ensimmäisenä lannoitealan toimijana Suomessa julkaissut tuotekohtaiset hiilijalanjäljet. Luvut ovat askel kohti koko ruokaketjun luotettavan hiilijalanjäljen selvittämistä.

Maatalouden ympäristövaikutuksia voidaan edelleen parantaa ja hiilijalanjälkeä pienentää optimoimalla lannoitteiden käyttöä. Yara tarjoaa viljelijöille neuvontaa, työkaluja ja teknologiaa tasapainoiseen lannoitukseen, jonka mukaan viljelykasville annetaan ravinteita sen tarpeen mukaan.

Yara on vuosina 2008–19 investoinut Suomeen yli miljardi euroa, josta Uuteenkaupunkiin 255 miljoonaa euroa.

Viimeisin kuluvan vuoden investointi Uudenkaupungin tehtailla on 28 miljoonan euron raaka-ainevarasto.