Kaupunki haluaa vuokrata vesialueitaan kalankasvattajille

0
Kaupunki on selvittänyt kalankasvatuksen mahdollisuuksia omilla vesialueillaan.

Kaupungilla on yli 2000 hehtaarin vesialueet omistuksessaan ja se on halukas vuokraamaan niitä kalankasvattajille. Kalankasvatuksen tuotannon lisäämisellä olisi vaikutuksia meren tilaan, aluetalouteen ja työllisyyteen. Esimerkiksi Suukarin kalasatama Uudessakaupungissa on yksi Suomen neljästä valtakunnallisesti merkittävästä kalasatamasta.

Kaupungin vesialueilta on selvityksissä löytynyt kolme sopivaa aluetta kalankasvatusta varten. Ruokakalanviljelyn jatkokasvatuspaikka löytyi Laatiskerin pohjoispuolelta ja poikaskasvatuspaikkoja Haiduksen itä- ja länsipuolelta. Kaupunki arvioi, että se saisi uudesta kalankasvatuspaikasta runsaan miljoonan euron taloudellisen hyödyn.

Kaupunki aikoo hakea tähän liittyen Ukipoliksen kautta avustusta Varsinais-Suomen Ely-keskukselta. Avustusta haetaan kalankasvatuksen jatkohankkeelle ja mahdollisen tulevan kalankasvatusyrittäjän ei tarvitsisi hakea toiminnalleen ympäristölupaa, vaan sen hakisi alueen kuntien omistama yrityskehittämö Ukipolis.

Kaupungissa käynnistyi kalankasvatuksen kehityshanke kesällä 2018. Sen tarkoituksena oli selvittää kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuutta kestävään vesiviljelyyn. Samalla haluttiin edistää alueella toimivaa kalataloutta merialueen suunnittelun ja luvituksen avulla. Nyt löydetyt kalankasvatusalueet ovat osa hankkeen lopputulosta.

Lisäksi hankkeessa on kehitetty yhdessä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton, Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa toimintamallia, joka on myös muiden kaupunkien käytössä jatkossa.

Maanantaina kokoontunut Uudenkaupungin kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee jatkorahoitusta hankkeelle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos rahoitus myönnetään, kaupunki valitsee yrittäjän tai yrittäjät, joiden kanssa kalankasvatussuunnitelmia viedään eteenpäin.