Kohtaaminen ja läsnäolo saattohoidon ydintä

0

”Elämä on kuolemista, pannaan käsi käteen, ollaan hiljaa”, lauloi legendaarinen lauluntekijä ja sanoittaja Juice Leskinen aikoinaan.

Lauluntekijä sanoitti luopumiseen liittyvää ikävää, kaipuuta ja läheisyyden tarvetta, mutta sen voi tulkita myös voimalauluksi heille, jotka valmistautuvat kuolemaan.

Jokainen toivoo läheisilleen ja itselleen mahdollisimman kivutonta ja turvallista loppuaikaa. Viime aikoina kuolemasta ja erityisesti kuolevien asemasta terveydenhuollossa on puhuttu paljon ja syystä.

Sosiaali- ja terveysministeriön viime vuonna teettämässä kartoituksessa kävi ilmi, että palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa on Suomessa suurta alueellista vaihtelua. Tämä pätee myös Varsinais-Suomeen.

Suurin puute oli kartoituksen mukaan erityistason kotisaattohoidon saatavuudessa.

Saattohoidon tavoite on helpottaa kuolevan ja hänen läheistensä oloa fyysisesti ja henkisesti. Se tarkoittaa, että elämän loppuaikoina jokainen saa omia toiveitaan ja tarpeitaan huomioon ottavan hoidon.

Palliatiivinen hoito voi kestää kuukausia tai vuosiakin, ja saattohoito on yksi osa sitä. U-Soten alueella molempien saatavuuteen ja laatuun on viime vuosina panostettu. Esimerkiksi saattohoitoa on mahdollista saada kotona.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa aloitti syksyllä toimintansa Palliatiivinen keskus. Saattohoito tapahtuu useimmiten perusterveydenhuollossa, mutta päätös siihen siirtymisestä tehdään sairaalassa.

Poikkeusajat ovat tuoneet erityisiä haasteita kuolevan ja omaisten kohtaamiseen, mutta kuolevalla on oltava mahdollisuus läheisten tapaamiseen myös nyt korona-aikana.

Läheisten läsnäolo ja hoitohenkilökunnan ammattitaito kuolevan kohtaamisessa ovat saattohoidon ydintä, mutta myös lääketieteen tarjoamat hoitomenetelmät ovat tärkeitä. Uudenkaupungin Rotaryklubin lahjoittama kipupumppu on tervetullut joululahja, jolla on käyttöä.