Nelos- ja seiskaluokkalaisille omat kannettavat tietokoneet

0
Pohitullin koulun 4C-luokka on innoissaan uusista koneistaan. Kuva: Erika Lehtonen

Kaupungin perusopetuksessa on siirrytty koululaisten henkilökohtaisten kannettavien Chromebook -tietokoneiden käyttöön. Tänä syksynä koulu lainaa tietokoneet koko peruskoulun loppuajaksi uusikaupunkilaisille neljäs- ja seiskaluokkalaisille. Jatkossa uudet nelos- ja seiskaluokkalaiset saavat vuosittain haltuunsa omat koneet.

– Kannettavien tietokoneiden hankinta oli jo aiemmin suunnitelmissa, mutta korona-aika nopeutti siirtymistä henkilökohtaisiin laitteisiin. Meidän on varauduttava siihen, että osa oppilaista saatetaan joutua siirtämään nopeastikin etäopetukseen, jos tulee tartuntoja tai altistumisia, Uudenkaupungin opetustoimenjohtaja Arja Kitola kertoo.

Kouluissa on tämän syksyn jälkeen hyvä tilanne älylaitteiden suhteen ja tarvittaessa laitteita tilataan lisää. Kouluissa on siis digiloikan avulla varauduttu tilanteeseen, jossa osa oppilaista on etäopetuksessa ja osa lähiopetuksessa. Silloin jo olemassa olevat yhteiskäyttölaitteet eivät riitä kaikille.

– Kannettavat tietokoneet ovat jatkuvasti koululaisten käytössä ja ne pitää viedä myös kotiin, koska osa kotitehtävistä tehdään sähköisissä oppimisympäristöissä. Tietokone on siis tavallaan oppikirja, jota käytetään opettajan ohjeiden mukaisesti, kuten mitä tahansa muutakin oppimisvälinettä, Kitola lisää.

Kaupungin digitutor Marianne Heinolainen toteaa, etteivät koulut pysty täysin valvomaan tai rajaamaan oppilaiden laitteiden käyttöä kotona. Tosin sille ei välttämättä ole tarvettakaan.

– Kotiin vietävät Chromebookit on tarkoitettu oppilaan henkilökohtaiseen käyttöön ja niille pystyy kirjautumaan vain koulusta saadulla tunnuksella, Heinolainen kertoo.

Kannettavaa konetta saa käyttää myös pelaamiseen ja netissä surffaamiseen, kunhan tavoitteet ovat pedagogisia eli opettaja antaa tehtävän, johon toiminta liittyy.

– Kyseessä on siis oltava oppimispeli tai surffaamisen on liityttävä tehtävänannon kautta tiedonetsintään, Kitola selventää.

Viime kevään etäopetusaikana kaupungissa kokeiltiin useita erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimispelejä. Niistä saadut parhaat kokemukset jäävät Kitolan mukaan pysyvämpään käyttöön.

– Emme työskentele kouluissa pelkästään koneilla, mutta joskus kone on parempi oppimisympäristö kuin mikään muu. Käyttö voi olla myös yksilöllistä: joku lapsi oppii tietyt asiat koneen kanssa paremmin kuin muuten ja toinen taas oppii paremmin vaikkapa toiminnallisesti, Kitola toteaa.

Kitola korostaa, että tietokone ei ole itseisarvo, vaan sen on tuotava oppimiseen jotakin uutta. Kannettava tietokone voi myös mahdollistaa opiskelun tilanteessa, jossa ei ole muuta vaihtoehtoa.

– Erityisesti opetuksen eriyttämisessä sähköiset oppimisympäristöt ovat nykyisin erinomaisia. Esimerkiksi meillä käytössä oleva Ville-oppimisympäristö antaa oppilaalle hänen taitotasonsa mukaisia tehtäviä ja samalla se antaa myös opettajalle jatkuvaa ja reaaliaikaista tietoa oppilaan oppimisesta ja solmukohdista, joissa hän tekee toistuvasti virheitä, Kitola havainnollistaa.

Kaupungin opetuspalveluissa työstetään parhaillaan lasten huoltajille infoa laitteiden käytöstä. Koulujen digitutorit ovat valmistelleet paikalliset ohjeet laitteiden käyttöön sekä niiden huollon ja rikkoutumisen varalle.

– Olemme käyneet yhdessä oppilaiden kanssa läpi laitteiden käyttösäännöt. Ladattu laite on oltava koulussa mukana, kuten mikä tahansa muukin oppimisväline, Heinolainen lisää.

Fakta

Kaupunki on hankkinut nelos- ja seiskaluokkalaisille yhteensä 309 Chromebookia.
Yhden laitteen vuosittainen leasing-kustannus kaupungille on runsaat 100 euroa.
Siihen kuuluu laite, Googlen hallintalisenssi, langattoman verkon laitteet ja ylläpito.
Lisäksi yhteiskäyttöisiä Chromebookeja on tällä hetkellä noin 460.
Kouluissa on myös yli 100 Windos-laitetta.
Niiden määrää pienenee sitä mukaan kuin Chromebookit yleistyvät.
Uudenkaupungin kouluihin hankitaan tänä vuonna myös 66 Applen tablettia.
Päiväkotien varhaiskasvatukseen hankitaan 88 Samsungin tablettia.
Tabletit eivät ole henkilökohtaisia.