Nuoret, nyt on teidän tilaisuus vaikuttaa!

0

Tänään, 8.12.2020, järjestetään Uudenkaupungin nuorisovaltuuston vaalit. Tänään on siis päivä, jolloin kaikilla uusikaupunkilaisilla nuorilla on mahdollisuus suoraan vaikuttaa siihen, miltä nuorten osallisuus kaupungissamme tulee seuraavina vuosina näyttämään. Ääntään saa tänään käyttää kaikki 13–20-vuotiaat uusikaupunkilaiset nuoret.

Äänen voi tällä kertaa käyttää Vantissa tai Kalannin nuokkarilla klo 13-18 ja äänestyspaikkaan otetaan kerrallaan maksimissaan 10 henkilöä. Ennen vaalit on järjestetty kouluilla, jolloin nuorten tavoittaminen on ollut hyvin helppoa, kun äänestämään on voitu mennä luokka kerrallaan.

Nyt kuitenkin koronatianteen takia kouluille ei pääse vierailijoita, joten niissä ei voida vaaleja järjestää. Vaalien toteutusta pohdittaessa selvitettiin myös mahdollisuutta sähköisiin vaaleihin, mutta sitä ei oltaisi pystytty tietoturvallisesti toteuttamaan.

Poikkeuksellisessa vaalipaikassa on uhkana se, ettei äänioikeutettuja tule yhtä herkästi äänestämään. Tästä syystä onkin hyvin tärkeää, että kannustaisimme nyt mahdollisimman monen nuoren paikan päälle äänestämään.

Haluan sanoa jokaiselle nuorelle, että nyt ei todellakaan kannata jättää äänestämättä. Pyydän myös kaikkia äänioikeuden ulkopuolelle jääviä kannustamaan nuoria äänestämään, jos nuorten kanssa on tekemisissä työpaikalla tai siviilissä.

Poikkeusjärjestelyistä huolimatta näissä vaaleissa on ainakin yksi erittäin hyvä puoli, sillä kauden 21–22 nuorisovaltuustoon on asettunut ehdolle 35 nuorta. Tämä ilahduttaa omaa mieltäni kovasti, sillä on mahtavaa tietää, että vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria on Uudessakaupungissa noinkin paljon.

Valitettavasti kuitenkaan kaikki eivät voi tulla valituiksi 15 hengen nuorisovaltuustoon. Toivon kuitenkin, että vaikka ei tulisi valituksi varsinaiseksi jäseneksi, niin tulisi silti mukaan aktiiviseksi varajäseneksi, jolloin vaikuttamaan pääsee melkein yhtä paljon.

Nuorisovaltuuston vaaleissa äänestäminen on hyvä vaikuttamisen keino erityisesti niille, jotka eivät ole itse kiinnostuneita nuorisovaltuustoon hakemisesta. Nuorisovaltuuston vaaleissa päätetään siitä, ketä nuorten ääntä kaupungissamme edustaa. Siksi onkin tärkeää, että mahdollisimman moni käy äänestämässä ja että äänestäminen otetaan tosissaan, eikä äänestämään lähdetä vain “läpällä”. Nuorisovaltuustoon ehdolle asettuneet ja heidän vaalinumeronsa kannattaa selvittää etukäteen Uudenkaupungin nettisivuilta.

Toivon, että ensi kauden nuorisovaltuustossa olisi edustettuna laajasti erilaisten nuorten näkemyksiä ja visioita, jotta toiminnasta saadaan vielä entistäkin vaikuttavampaa. Se on mahdollista saavuttaa, jos mahdollisimman laaja porukka käy äänestämässä. Siksi hartaasti pyydänkin: äänestä tänään, jos sinulla on siihen mahdollisuus.

Iiris Soininen

lukiolainen ja nuorisovaltuuston jäsen