Pitkä lista uusia koronasuosituksia: Yleisötapahtumat ja aikuisten urheilu tauolle

0
Kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä, taksissa, julkisissa sisätiloissa, yleisötilaisuuksissa ym. kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä antoi tiistaina uudet suositukset maakunnan nopeasti heikentyvän koronaepidemiatilanteen vuoksi. Kaikki suositukset astuvat voimaan torstaina ja ovat voimassa 23. joulukuuta asti.

Suositukset koskevat koko maakuntaa, vaikka koronatilanne on hyvin erilainen eri puolilla Varsinais-Suomea.
Koordinaatioryhmän mukaan pandemia on Varsinais-Suomessa kiihtymisvaiheessa, mutta aivan leviämisvaiheen kynnyksellä.

Tässä Varsinais-Suomen koordinaatioryhmän suositukset kohta kohdalta.

Yleisötilaisuudet:

Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä.

Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä.

Yksityistilaisuudet:

Yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää.

Kirjastot:

Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää.

Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin.

Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut tapahtumat perutaan tai toteutetaan etänä.

Jos tämä ei ole mahdollista, kirjastot tulisi sulkea.

Nuorisotilat:

Nuorisotilat voivat olla auki, jos niissä asioivat voivat säilyttää riittävät turvavälit.

Nuorisotilojen toimintaa supistetaan eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa.

Samalla jalkaudutaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta, testiin hakeutumisesta ja tuetaan jaksamista.

Jos tämä ei ole mahdollista, nuorisotalot tulisi sulkea.

Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.

Kulttuuri- ja museotilat:

Kulttuuritilojen ja museoiden asiakasmäärää tulee rajata voimakkaasti niin, että ne vastaavat Avin sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos tämä ei ole mahdollista, kulttuuritilat ja museot tulisi sulkea.

Opistot:

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi 4.12.2020 tai toteutetaan etäopetuksena. Suositus koskee aikuisille järjestettävää toimintaa.

Muut yleiset sisätilat:

Sisäleikkipuistot ja -leikkipaikat suljetaan.

Kauppakeskusten oleskelutilat suljetaan oleskelun välttämiseksi.

Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Harrastustoiminta:

Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 23.12. asti.

Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu vastaavasti 23.12. asti.

Julkiset sisäliikuntatilat suljetaan muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat).

Muu kuin liikuntaan liittyvä lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua (alle 20-vuotiaat).

Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan eli esimerkiksi pelaaminen ja kuorolaulu tulee laittaa tauolle. Etänä toteutettua harrastamista voidaan luonnollisesti jatkaa.

Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet kuitenkin turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.

Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.

Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.

Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Opetus:

Korkeakoulut jatkavat etäopetuksessa aiemman suosituksen mukaisesti.

Lukioissa siirrytään etäopetukseen mahdollisimman pian, viimeistään 7.12. alkaen.

Ammatillisessa opetuksessa siirrytään etäopetukseen 3.12. alkaen, poikkeuksena välttämätön lähiopetus.

Etäopetussuositus on voimassa oppilaitosten joululomiin saakka.

Lähiopetus voi jatkua ylä- ja alakouluissa. Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljityksen tehostamiseksi. Jos tartuntoja todetaan, opetusryhmä asetetaan karanteeniin.

Henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja.

Yläkouluissa myös oppilaille suositellaan maskien käyttöä.

Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä. Suositellaan, että aivan pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojaimia mahdollisuuksien mukaan.

Matkustaminen kotimaassa:

Tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee välttää.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen:

Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava. Vierailijoiden määrää tulee kuitenkin rajoittaa merkittävästi.

Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä vastaavasti yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.

Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.

Lisäksi koordinaatioryhmä suosittaa, että kaikissa asiakaspalvelutilanteissa henkilökunnan tulee käyttää maskia, myös ulkotiloissa.

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä Alueellinen koronan leviämistä ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Työryhmässä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Ely-keskus sekä edustus useista kunnista ja THL:stä. Työryhmää johtaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.