Rakennusvalvonnan taksoja korotetaan

0
Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat rakentamista koskevien lupien käsitteylystä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi he huolehtivat rakennetun ympäristön valvonnasta.

Tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien Uudenkaupungin rakennusvalvonnassa on käytössä uudet taksat. Maanantaina kokoontunut kaupunginvaltuusto keskusteli taksojen korotuksista useamman puheenvuoron verran ja äänesti asiasta kahdesti.

Martti Luotonen (kesk.) totesi, että rakennusvalvonnan taksojen korotusesityksessä ei ole riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Luotonen teki asiaan palautusesityksen ja pyysi lisätietoja rakennuslupamääristä sekä rakennusvalvonnan tuloista ja kuluista.

Hän pyysi myös lyhyttä kuvausta siitä, miten luvut ovat muodostuneet ja mihin suuntaan niiden arvioidaan kehittyvän.

Timo A. Järvinen (kok.) kannatti Luotosen esitystä ja esitti lisäksi, että vuosina 2018–2020 rakennuslupaa hakeneille toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely.

Luotosen esityksen kannalla olivat myös Birgitta Runola (kesk.), Esa Aaltonen (ps.), Vesa Paldanius (kesk.), Mauri Kontu (kesk.), Maija Junkola-Lehtonen (kok.), Mika Sjöblom (kesk.), Rauno Aaltonen (kesk.), Olli Laivo (kesk.), Veli-Matti Virtanen (kesk.), Pilvi Marsela (kok.) ja Tomi Salo (kok.).

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaana Vasama (sd.) totesi, että pohjaesityksestä on tehty palautusesitys, joten äänestettiin, että jatketaanko asian käsittelyä vai palautetaanko se uuteen valmisteluun. Äänin 23–20 valtuusto päätti jatkaa.

Kaupungin rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi liittyi mukaan etäyhteyskokoukseen ja kertoi, että kaupungilta haetaan vuositasolla noin 550 rakennuslupaa. Määrä on pysynyt pidempään samalla tasolla.

Kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari totesi, että rakennusvalvonnan taksoja on korotettu viimeksi vuonna 2009. Kaupungin talousjohtaja Anne Takala totesi, että rakennusvalvonta on tehnyt tappiota vuodesta 2015 lähtien.

– Pidän tätä keskustelua nyt vähän ihmeellisenä, koska hyväksyimme valtuustossa äsken ensi vuoden talousarvion, jossa luki, että rakennusvalvonnan taksoja korotetaan 10 prosenttia. Mielestäni asia käsiteltiin jo, Heikki Wala (pro Uki) huomautti keskustelun väliin.

Järvinen kysyi Pihlajaniemeltä ja Nikkarilta, että lupaavatko he, että asiakastyytyväisyyskysely tehdään?

– Kyllä luvataan, molemmat vastasivat.

Keskustelun kuluessa Luotonen esitti, että rakennusvalvonnan taksojen korotusta ei hyväksyttäisi. Veli-Matti Virtanen kannatti Luotosen ehdotusta.

Oli siis uuden äänestyksen aika. Pohjaesityksen eli taksojen korotuksen kannalla oli 26 valtuutettua ja Luotosen esityksen kannalla oli 17.

Lopulta valtuusto siis päätti, että rakennusvalvonnan taksoja korotetaan vajaat 10 prosenttia esimerkiksi rakennushankkeiden lupamaksujen kohdalla.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ensi vuonna rakennusvalvonnan taksoihin tulee 10–30 euron korotuksia.