Soijatehdas on valmis jalostamaan myös härkäpapua ja rypsiä

0
Nordic Soyan tehtaalla suunnitellaan parhaillaan investointeja, jotka mahdollistavat uusien tuotteiden tekemisen.

Paikallinen soijatehdas Nordic Soya on ottamassa jalostusvalikoimaansa myös härkäpavun ja rypsin siemenen jalostusta. Niitä on toistaiseksi kokeiltu pienissä erissä.

– Härkäpavusta tehdyillä nykytuotteilla on ollut valitettavan vähän kysyntää. Suuri osa tuotetusta härkäpavusta käytetään suoraan maatiloilla. Härkäpapua käytetään myös rehutehtailla sellaisenaan, Nordic Soyan toimitusjohtaja Veli-Matti Reunasalo kertoo.

Uudet tuotteet eivät ole siis vielä syrjäyttämässä soijaa tehtaan valikoimista, vaan ne täydentävät tuotevalikoimaa.

– Yrityksen päätuotteita ovat kotieläimille tarkoitetut rouheet, öljyt ja paljon valkuaista sisältävät ja hyvin sulavat proteiinikonsentraatit, Reunasalo kuvailee.

Tehtaalla kehitetään parhaillaan muutamia rypsistä jalostettavia tuotteita. Niiden tulevaisuuden merkityksestä on kuitenkin Reunasalon mukaan liian varhaista vielä sanoa mitään.

– Ensisijaisesti pyrimme kehittämään uusia tuotteita, joita voimme valmistaa nykyisiä laitoksia vähäisissä määrin muuttamalla. Uudet tuotteet kuitenkin tuovat investointitarpeen, jotta soijalaitoksen tuotannon tehokkuus voidaan säilyttää kasvavasta tuotevalikoimasta riippumatta, Nordic Soyan tuotantopäällikkö Mikko Sahlgren lisää.

Nordic Soyan piti viime joulukuussa julkaistun EU-päätöksen mukaan tarkastella, onko tehtaan nykytoiminta alkuperäisen eli vuoden 2012 tietojen perusteella haetun ympäristöluvan mukainen ja tarvittaessa hakea Aluehallintovirastosta päivitetty lupa.

– Ympäristölupaa haettiin soijatehtaan jäähdytysvesijärjestelmässä syntyvien ja laadultaan hulevesiin rinnastettavien vesien päästämisestä Sirppujokeen. Tähän päädyttiin mittausten, asiantuntijalausuntojen ja jätevesilaitoksen kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella. Aluehallintovirasto myönsi tähän luvan. Hulevesiin rinnastettavia vesiä ei tule päästää jätevesiverkkoon, koska ne vievät jäteveden käsittelykapasiteettia, Sahlgren selventää.

Soijatehtaalla suunnitellaan parhaillaan investointeja, jotka mahdollistavat uusien tuotteiden tekemisen ja samalla ne alentaisivat valmistuskustannuksia sekä parantaisivat kokonaisuudessaan laitoksen käytettävyyttä.

– Toistaiseksi uusien tuotteiden tuotantovolyymejä on vaikea arvioida, mutta lähtökohtaisesti Uudenkaupungin tuotantolaitos on suunniteltu isoille tuotantomäärille. Tavoitteena on luoda asiakkaille lisäarvoa luovia tuotteita, joilla olisi kysyntää myös vientimarkkinoilla, Reunasalo sanoo.

Tehdas ei ole vielä rekrytoimassa uutta henkilökuntaa, mutta se on tulevaisuudessa mahdollista.

– Eri raaka-aineiden vaatimat vaihdot tuotteiden välillä lisäävät työtä. Pyrimme siihen, että laitokseen investoinneilla toteutettavat tekniset muutokset vähentäisivät nykyisen tuotantohenkilöstön työkuormaa, Sahlgren kertoo.

Vastaavanlaista teknologiaa on käytössä myös muilla jalostuslaitoksilla.

– Pyrimme erottumaan sillä, että olemme kilpailevia laitoksia joustavampia, jotta voimme käyttää useampia raaka-aineita ja kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme laajempaa tuotevalikoimaa, Sahlgren summaa.

Soijatehdas sai Business Finlandilta 100 000 euron kehittämisrahoituksen uutta tuotetta varten. Tuen turvin yrityksessä kehitetään lisätuotetta soijan, rypsin ja härkäpavun rinnalle.

– Uuden valkuaisainetuoteryhmän pääraaka-aine on jokin muu kuin soija, mutta siihen liittyvän kehitysprojektin on tarkoitus päättyä ensi kesän aikana, joten enempää en voi vielä kertoa, Reunasalo toteaa.