Miten estää kehysalueiden näivettyminen?

0

Kaupunginjohtaja Atso Vainio esittää otsikossa esitetyn kysymyksen tämän lehden jutussa, jossa käsitellään kaupungin väkiluvun kehitystä eri kaupunginosissa (sivu 5).

Mikään yllätys ei ole, että Uudessakaupungissa eniten asukkaita on keskustaajamassa. Siellä on eniten asuntoja ja myös suurin osa palveluista on keskittynyt keskustaan.

Kaupunginosakohtainen tarkastelu antaa päättäjille mielenkiintoisia työkaluja kaupungin kaavoitukseen ja asuntopolitiikkaan. Mikä alue kasvaa, mikä taantuu ja miten nämä asiat pitäisi ottaa huomioon päätöksenteossa.

Hakametsän ja Salmen alueilla väkiluku on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana. Salmen alueella on kasvua selittävät muun muassa uudet rivitaloasunnot. Hakametsä on tarjonnut kodin monille maahanmuuttajille, jotka ovat tulleet autotehtaalle töihin.

Mikä sitten on kehysalue? Tilastokeskus määrittelee sen kaupunkiin välittömästi kytkeytyväksi osaksi, joka on kaupungin ja maaseudun välivyöhykkeessä. Keskustaajaman ja kehysalueiden lisäksi Uudessakaupungissa on myös maaseutua ja vahvoja kyliä.

Kalannissa, Lokalahdella ja Pyhämaassa väkiluku on laskenut viime aikoina. Kaikki kolme ovat aikoinaan olleet itsenäisiä kuntia ja niiden merkitys kaupungin elinvoimalle on tärkeä. Jokaisessa väkiluku on viime aikoina laskenut.

Päättäjien kannattaa paneutua kehysalueiden väkiluvun kehitykseen ja sen taustalla oleviin ilmiöihin. Onko näivettyminen vääjäämätön kehityskulku vai pitääkö elinvoimaa vahvistaa keskustan lisäksi jämäkämmin myös muualla?

Korona-aikana on puhuttu paljon monipaikkaisuudesta On ihmisiä, jotka haluavat kaupunkielämää ja ihmisiä, jotka nauttivat maaseudun rauhasta. Ja sitten on ihmisiä, jotka ovat kotonaan sekä maalla että kaupungissa.

Etätöiden tekeminen vapaa-ajan asunnoilla on kasvanut, mutta kiinnostaako se enää pandemian jälkeen?

Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) julkisti tammikuussa tutkimuksen, jonka mukaan suomalaisille tärkeintä asuinpaikan valinnassa on turvallisuus ja häiriöttömyys. Kaupunkimaisuus oli vähiten tärkeä asuinpaikkaa määrittelevä tekijä.