Poliisi haluaa vähentää päivystyspalveluita kaupungissa

0
Uudenkaupungin poliisiaseman aukioloaikojen kaventamista harkitaan.

Lounais-Suomen poliisilaitos suunnittelee Uudenkaupungin poliisiaseman aukioloaikojen supistamista. Käytännössä muutos toteutuessaan tarkoittaisi sitä, että Uudenkaupungin poliisiaseman poliisipäivystys olisi jatkossa auki vain kahtena päivänä viikossa.

Lounais-Suomen poliisilaitos perustelee ehdottamaansa muutosta sillä, että jatkossa se vastaisi paremmin alueen palvelukysyntää. Niinä kolmena arkipäivänä, jolloin Uudenkaupungin poliisiasema ei olisi auki, tulisi palvelut hakea Rauman poliisiasemalta tai Turun pääpoliisiasemalta.

Uudenkaupungin kaupunki toteaa antamassaan lausunnossa, että suunniteltu asiakaspalvelun aukiolojen supistaminen heikentäisi palveluiden saatavuutta alueella. Kaupunki toteaa, että vaikka sähköiset palvelut sopivat monille käyttäjäryhmille hyvin, on henkilökohtaisen asioinnin tarve merkittävä erityisesti ikäihmisille.

Kaupungin mielestä poliisipalveluiden asiakaspalvelun aukioloajat tulisi säilyttää ennallaan. Tällä hetkellä Välskärintien poliisiasema on auki maanantaista torstaihin kello 8–16. Lupapalvelut ovat auki maanantaista keskiviikkoon.

Mikäli aukioloaikoihin kuitenkin tehdään muutoksia, tulisi niissä huomioida väestön ikärakenne sekä sähköisten palveluiden käytön riittävä tuki ja neuvonta.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti antaa Lounais-Suomen poliisilaitokselle muutoksia vastustavan lausunnon. Keskustelun kuluessa Merja Koski (sd.) ehdotti, että kaupungin lausuntoon lisätään vielä tieto siitä, että kaupungin asukkaista kuusi prosenttia on maahanmuuttajia.

Heille useimmille sähköisten palveluiden käyttö on kielimuurin takia hankalaa tai jopa mahdotonta. Kaupunginhallitus hyväksyi Kosken lisäyksen yksimielisesti.