Uudella toimintamallilla apua arjen haasteisiin

0
Arkeen Voimaa -ryhmissä haetaan niitä työkaluja, joiden avulla haastavassa elämäntilanteessa olevat ihmiset pärjäävät paremmin omassa arjessaan.

Uudessakaupungissa otettiin viime syksynä käyttöön Arkeen Voimaa -toiminta.

– Arkeen Voimaa -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on arkipäivään vaikuttavia haasteita, kuten pitkäaikaissairaus, uupumus, työttömyys, yksinäisyys, päihdeongelma tai vastaava. Perusajatuksena on vahvistaa osallistujien itsehoitotaitoja ja sitä kautta kohentaa heidän elämänlaatua sekä pärjäämistään arjessa, kuvailee Arkeen Voimaa -ohjelman valtakunnallinen koordinaattori Riikka Korhonen.

Arkeen Voimaa -toiminta on ryhmässä työskentelyä, jonka vahvuutena on vertaistuki. Ryhmäläiset tukevat toisiaan ja oppivat toisiltaan.

– Toiminnassa etsitään porukalla ratkaisuja arjen pulmiin. Tavoitteena on löytää kestäviä ja myönteisiä ratkaisuja sujuvan arjen ja hyvän elämän toteutumiseksi. Kunnan perustehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia. Arkeen Voimaa -toiminta on yksi tapa tukea hyvän elämän toteutumista vahvistamalla kuntalaisten pärjäämistä arjessa, sanoo Uudenkaupungin hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso.

– Aiempaan sosiaalialan työkokemukseeni pohjautuen olen huomannut, että sosiaali- ja terveyspalveluissa on paljon toistuvaa asiakkuutta. Arkeen Voimaa -toiminta pyrkii vahvistamaan yksilön toimintakykyä ja päätöksentekokykyä pysyvästi. Tämä tukee yksilön pärjäämistä omassa arjessaan ja vahvistaa yksilön kokemusta osallisuudesta, joka puolestaan vähentää esimerkiksi yksinäisyyden kokemista, Vuorenlaakso lisää.

Ensimmäisen uusikaupunkilaisryhmän kanssa saatuja tuloksia koordinaattori Riikka Korhonen kuvailee huikeiksi.

– Ryhmässä oli mukana paljon nuoria, moniongelmaisia ihmisiä, jotka sitoutuivat vahvasti ryhmän toimintaan ja suurin osa ryhmäläisistä myös lähti tekemään selkeitä muutoksia arkeensa, kuvailee Korhonen.

Tämä tutkimukseen perustuva itsehoidon ryhmätoimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopistossa 1990-luvulla ja on nykyään käytössä kaikilla mantereilla.

– Ihmisten ongelmat ovat universaaleja, esimerkiksi yksinäisyyttä potevia ihmisiä on kaikkialla, muistuttaa Korhonen.

Tärkein syy siihen, miksi kyseinen toimintamalli toimii, on Korhosen mielestä se, että sen kehittämisessä on tutkijoiden ohella ollut mukana myös tavallisia kansalaisia.

– Onnistumista tukee se, että ryhmäläiset itse päättävät, mitä hyvinvoinnin osa-aluetta he haluavat lähteä parantamaan. Näin päätös perustuu omiin voimavaroihin ja kykyihin mikä usein takaa onnistumisen. Yllättävää ehkä on, että lähes aina ryhmissä halutaan käydä läpi ravitsemukseen, uneen ja liikuntaan liittyviä asioita. Mutta nämä ovat niitä hyvinvoinnin tärkeitä peruskivijalan osia meille kaikille, sanoo Korhonen.

Arkeen Voimaa -ryhmä on määräaikainen. Se kokoontuu kuusi kertaa viikon välein, 2,5 tuntia kerrallaan.

– Määräaikaisuus on hyvä asia monessa suhteessa. Ihmisten on helpompi sitoutua toimintaan ja toisaalta ryhtiliikkeen tekemiselle oman elämän suhteen on selkeä aikataulu, kuvailee Korhonen.

Ryhmässä etsitään työkaluja siihen, miten hallita omaa terveyttä ja hyvinvointia, miten pysyä aktiivisena arjessa ja elää täyttä elämää haasteista huolimatta. Näiden työkalujen avulla on mahdollista tehdä ja pitää yllä myönteisiä muutoksia omassa elämässä.

– Itselle sopivien työkalujen löytyminen on äärimmäisen tärkeää, sillä elämässä tulee eteen myös uusia hankalia vaiheita, muistuttaa Korhonen.

Yhteiskunnan kannalta Arkeen voimaa -toiminnalla on myös todellista merkitystä.

– Kun ryhmäläiset löytävät työkaluja oman arjen parantamiseksi, niin halu ja tarve käyttää terveyspalveluja vähenee. Usein esimerkiksi ajatellaan, että lääkäri on se ainoa henkilö, joka voi auttaa minua terveysongelmieni kanssa, mutta usein se paras apu löytyykin ihan muualta, esimerkiksi liikuntapalveluista tai kolmannen sektorin pyörittämästä yhdistystoiminnasta, Korhonen kertoo.

Uudessakaupungissa on tarkoitus aloittaa yksi uusi ryhmä tänä keväänä ja toinen syyskaudella.

– Mukaan toimintaan tullaan monia aita eri reittejä, sillä ryhmäläisiä ei yhdistä muu kuin tarve tehdä muutoksia omaan arkeen. Itse asiassa on erittäin hedelmällistä, kun ryhmässä on esimerkiksi eri sukupolvien edustajia, toteaa koordinaattori Riikka Korhonen.

Arkeen Voimaa

Arkeen Voimaa toimintaa hallinnoi Suomen Kuntaliitto ry.

Kyseessä on kunnan palveluvalikoimaan tuleva pysyvä palvelu, ei siis hanke tai projekti.

Arkeen Voimaa -palvelu on tarkoitus levittää kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Toimintaa on aiemmin ollut Salossa ja Turussa, viime syksynä mukaan liittyivät Uusikaupunki, Akseli-kunnat, Parainen ja Raisio.

Uudessakaupungissa käytännön toimintaa vetää koulutettu ohjaaja yhdessä maallikko ohjaajan kanssa.